Inrikes

Tummen ned för ”grönt folkhem”

Regeringen erkände förra veckan att det kommer att bli svårt att nå fem av de 15 miljökvalitetsmål som riksdagen antog 1999. Bland annat gäller det målen om levande skogar, giftfri miljö och begränsad klimatpåverkan. I den nya propositionen finns förslag på olika åtgärder, men också ett nytt miljömål under namnet ”Ett rikt växt- och djurliv”, […]

Regeringen erkände förra
veckan att det kommer att bli svårt att nå fem
av de 15 miljökvalitetsmål som riksdagen antog
1999. Bland annat gäller det målen om levande skogar,
giftfri miljö och begränsad klimatpåverkan.
I den nya propositionen finns förslag på olika
åtgärder, men också ett nytt miljömål
under namnet ”Ett rikt växt- och djurliv”,
som bland annat innebär att förlusten av biologisk
mångfald ska stoppas till år 2010.

Miljöpartiet bestämde redan
för två veckor sedan att dra sig ur förhandlingarna
om propositionen. De åtgärder som propositionen
innebär räcker helt enkelt inte för att uppfylla
Sveriges miljömål, menar mp.

Att de föreslagna åtgärderna
inte räcker är också något som bekymrar
flera miljöorganisationer.

Miljöförbundet Jordens vänner
lämnade i höstas in ett förslag på ett
sextonde miljömål, som syftar till att begränsa
Sveriges miljöpåverkan i främmande länder.
Själva tar de upp importen av brasilianskt nötkött
som ett exempel på hur Sveriges agerande kan ha negativ
miljöpåverkan utomlands. I Brasilien är boskapsskötseln
en stor anledning till att regnskogen skövlas.

– En av de viktigaste orsakerna till
att vi inom flera miljöområden ser förbättringar
inom landets gränser är att vi har exporterat våra
miljöproblem till länder med mindre sträng
lagstiftning och kontroll, säger MJV:s ordförande
Göran Folin i ett pressmeddelande.

Mikael Karlsson, ordförande för
Svenska naturskyddsföreningen, är besviken över
propositionen och menar att Göran Persson ”har tappat
stinget” i miljöfrågan.

– Det finns väldigt få
konkreta punkter i propositionen. Utredningar är bra,
men de minskar inte miljöproblemen. Detta är den
viktigaste miljöpropositionen under mandatperioden, det
är märkligt att den är så svag, säger
Mikael Karlsson till Arbetaren.

Han efterlyser förbättringar
på en rad områden.

– Avfallsskatt är en fråga
som man gjort utredning efter utredning om, men aldrig kommit
fram till något i. När det gäller klimatområdet
saknas åtgärder. Det säger man ska komma i
senare propositioner, men det betyder att man åter igen
skjuter sådant man borde göra nu till framtiden.
En annan viktig fråga är att få en bättre
lag för externa köpcentra, som växer upp som
svampar ur marken och driver upp trafikflödena där
de borde minska.

Även Greenpeace är kritiska,
främst när det gäller propositionens följder
för Sveriges gammelskogar, eftersom den inte innebär
något ökat skogsskydd. Greenpeace påminner
i ett pressmeddelande om hur dåvarande miljöminister
Kjell Larsson under en konferens 2002 stolt deklarerade att
regeringen garanterade att inga skogar av urskogskaraktär
ska avverkas. Men bara i år har Greenpeace besökt
sex gammelskogar som hotas av avverkning. Flera av dem är
statligt ägda.

– Det ”gröna folkhemmet”
rymmer tydligen inte gammelskogarna och de djur och växter
som lever i dem, säger Patrik Eriksson, skogstalesperson
på Greenpeace.

Publicerad

Prenumerera på Arbetarens nyhetsbrev

Box 6507
113 83 Stockholm
Tel: 08-522 456 70 (redaktionen)
[email protected]

Tidningen Arbetaren behandlar dina personuppgifter i enlighet med allmänna dataskyddsförordningen, (EU) 2016/679. Du hittar vår dataskyddspolicy här.

Prenumerationsärenden
Tel: 08-522 456 80
(måndagar kl 10-13)
[email protected]

Organisationsnummer: 556542-8413
Swishnummer för gåvor: 1234 809 984

Arbetarens rojavasamling

PKK – Hjältar, terrorister eller frihetliga utopister?

Prenumerera på nyhetsbrevet och få vår samlade rapportering om kurdisk frihetskamp i inkorgen.

Klicka här för att stänga