Kultur

EU-spackel på patriarkatet

Är Wladimir Spidla bekant? Trodde inte det. Sedan den 1 november 2004 är han EU:s kommissionär för jämställdhet. Och för sysselsättning och sociala frågor. Spidla var premiärminister i Tjeckien fram till förra sommaren. När hans socialdemokratiska parti gjorde ett katastrofval tvingades han avgå. En kritisk fråga i framtidens jämställdhetspolitik i EU och dess medlemsstater är […]

Är Wladimir Spidla bekant? Trodde
inte det. Sedan den 1 november 2004 är han EU:s kommissionär
för jämställdhet. Och för sysselsättning
och sociala frågor. Spidla var premiärminister
i Tjeckien fram till förra sommaren. När hans socialdemokratiska
parti gjorde ett katastrofval tvingades han avgå.

En kritisk fråga i framtidens
jämställdhetspolitik i EU och dess medlemsstater
är om jämställdhet ska inkluderas i allmän
anti-diskrimineringslagstiftning och jämlikhetspolitik.
Kommissionens Green paper on equality and non-discrimination
från 2004 antyder en sådan riktning. Risken med
det är att kvinnor behandlas som en minoritetsgrupp och
att man bortser från könsmaktordningen inom alla
grupper.

På Spidlas hemsida och i andra
dokument där han uttalat sig omnämns inte genus
som en maktfråga. I sitt installationstal till EU-parlamentet
sa Spidla att ett samhälle som inte fullt ut brukar sina
”humanresurser” inte kan överleva. Därför
är jämställdhet viktig, bortsett från
den rent humanistiska aspekten, menar han. På hemsidan
talar han om ett inklusivt samhälle där alla ska
få plats. Spidla och övriga kommissionen tycks
också främst förknippa jämställdhet
med arbetslivet, vilket framgår av den sociala agenda
som presenterades i februari. Om våld mot kvinnor, pornografi
och andra brännande frågor har Spidla hittills
inte sagt mycket.

Under snart två veckor har jag
försökt få svar på ett par frågor
av Spidla och hans team. Några svar har jag inte fått
men flera artiga mejl om att svaren håller på
att förberedas. En fråga handlar om EU:s ramstrategi
för jämställdhet som gäller 2005 ut. Den
innehåller tydliga politiska mål om förbättrade
villkor för kvinnor. När ska nästa ramstrategi
presenteras?

Mycket tyder på att kommissionen
inte planerar någon ny strategi. I stället ska
policybeslut tas upp i meddelanden. Inget meddelande om jämställdhet
är väntad före 2006. Däremot har Spidla
drivit på inrättandet av ett jämställdhetsinstitut.
På kvinnodagen, den 8 mars kunggjordes nyheten. Institutet
ska förankras politiskt i parlamentet och ministerrådet
och beräknas vara igång 2007. Uppgiften blir bland
annat att samla in och analysera fakta och forskning samt
att uppmuntra och utveckla redskap för ökad jämställdhet.
Det är trevligt. Men ur ett feministiskt perspektiv är
det en defensiv åtgärd. Som om EU tänker spackla
och fixa lite på den patriarkala stomme unionen bygger
på för att justera det mest uppenbara kvinnoförtrycket.

Annat är väl inte att vänta,
suckar en del av mig uppgivet. Men så härom kvällen
gick jag på uppstartsmöte för Feministiskt
initiativ. Säga vad man vill om det, men nog är
det härligt och hoppfullt med så många arga
feminister av alla kön. Då tänker jag: Spidla
och alla andra makthavare, vi avkräver er rejäla
tag för reell demokrati.

Publicerad

Prenumerera på Arbetarens nyhetsbrev

Box 6507
113 83 Stockholm
Tel: 08-522 456 70 (redaktionen)
[email protected]

Tidningen Arbetaren behandlar dina personuppgifter i enlighet med allmänna dataskyddsförordningen, (EU) 2016/679. Du hittar vår dataskyddspolicy här.

Prenumerationsärenden
Tel: 08-522 456 80
(måndagar kl 10-13)
[email protected]

Organisationsnummer: 556542-8413
Swishnummer för gåvor: 1234 809 984

Arbetarens rojavasamling

PKK – Hjältar, terrorister eller frihetliga utopister?

Prenumerera på nyhetsbrevet och få vår samlade rapportering om kurdisk frihetskamp i inkorgen.

Klicka här för att stänga