Inrikes

Ny strejk mot pressade byggtider

Hotell- och restaurangfacket HRF slöt ett nytt treårigt avtal sent på Valborgsmässoafton för cirka 45000 anställda. Månadslönerna höjs med sammanlagt 1 500 kronor under tre år, varav hälften generellt och hälften i en pott som ska förhandlas fram lokalt. Även minimilönerna höjs med 1 500 kronor på tre år. Löneökningen är på 7 procent, men […]

Hotell- och restaurangfacket HRF slöt
ett nytt treårigt avtal sent på Valborgsmässoafton
för cirka 45000 anställda. Månadslönerna höjs
med sammanlagt 1 500 kronor under tre år, varav hälften
generellt och hälften i en pott som ska förhandlas fram
lokalt. Även minimilönerna höjs med 1 500 kronor
på tre år. Löneökningen är på 7
procent, men ytterligare 1,9 procent tillförs genom att anställnings-
och arbetstidsvillkoren blir mer flexibla.

– Man kan jobba mer eller mindre olika tider
på året. Det ger flexibilitet i vår bransch, säger
Mats Hulth, VD i Sveriges Hotell- och restaurangägare till
TT om det nya avtalet.

En grupp har också tillsatts för
att se över löneformerna i syfte att minska personalomsättningen
och ge mer åt personal som stannar längre, vilket torde
öka löneklyftorna.

– Det som verkligen har kittat ihop oss
under den här förhandlingen är det stora reformarbetet
när det gäller lönebildningen, säger HRF:s förbundsordförande
Birgitta Kihlberg.

Hon är dock missnöjd med att ungdomslönerna,
upp till 20 års ålder, bara höjs med halva det
belopp som vuxna får.

Tillsammans med Handels har HRF fått
de högsta procentuella löneförhöjningarna inom
LO, vilket ligger i linje med LO:s låglönesatsning. Industriförbunden
fick 7,3 procent, varav 0,5 procent utgjorde arbetstidsförkortning.

Sekos strejk inom väg- och banområdet
avblåstes den 27 april. Seko har nått en uppgörelse
med Sveriges Byggindustrier och Maskinentreprenörerna där
en tidigare skrivelse om vem som representerar facket lokalt har
strukits.

– Detta är en viktig seger för
oss, säger Sekos Janne Rudén.

Avtalet är på 19 månader
och ligger i linje med övriga avtal på arbetsmarknaden.

Dagen efter att Seko drog tillbaka sina
varsel lade Elektrikerförbundet nya. Precis som i förra
årets konflikt är det de pressade byggtiderna som är
föremål för elektrikernas missnöje.

Elektrikernas strejk avslutades den gången
efter att LO beslutat att adoptera frågan om stressade arbetsmiljöer
och driva det i årets avtalsrörelse. Men trots att denna
nu är så gott som avslutad är elektrikernas hjärtefråga
inte löst.

Arbetsgivarna inom Elektriska installatörsorganisationen,
EIO, krävde i sitt avtalsförslag bland annat nya turordningskretsar,
ändrade ackordsregler och gav ett lönebud på 5,3
procent (se Arbetaren 15-16/04). Detta fick elektrikerna att ajournera
förhandlingarna och mobilisera den egna medlemskåren.
10 000 medlemmar har skrivit under på en namnlista mot kraven.

EIO:s förhandlingschef Åsa Kjellberg
Kahn säger dock att dessa krav kan tillgodoses. EIO vill bara
ha en diskussion om turordningsreglerna och är beredda att
förlänga det nuvarande ackordssystemet. Och hon säger
att elektrikerna självfallet ska ha samma lönepåslag
som övriga yrkesgrupper.

– Då återstår pressade
byggtider, och där kommer vi inte överens, säger
hon till LO-tidningen.

Parterna är överens om att arbetsmiljölagen
kan skrivas in i avtalet, men Elektrikerförbundet vill att
brott ska kunna sanktioneras, och det vägrar EIO gå med
på.

I ett första strejkvarsel som utlöses
den 10 maj ingår 34 arbetsplatser.

Publicerad

Prenumerera på Arbetarens nyhetsbrev

Box 6507
113 83 Stockholm
Tel: 08-522 456 70 (redaktionen)
[email protected]

Följ oss på MastodonFölj oss via rss

Tidningen Arbetaren behandlar dina personuppgifter i enlighet med allmänna dataskyddsförordningen, (EU) 2016/679. Du hittar vår dataskyddspolicy här.

Prenumerationsärenden
Tel: 08-522 456 80
(måndagar kl 10-13)
[email protected]

Organisationsnummer: 556542-8413
Swishnummer för gåvor: 1234 809 984