Nummer 58 / 2022

Skylt med vita bokstäver visar besökstider på SAAK, Sveriges Arbetares Arbetslöshetskassa