Nummer 39 / 2022

Ett plakat med texten Free Kalesnikava och ett porträtt av Stig Dagerman
Jens Stoltenberg tar emot Sveriges Nato-ansökan