Nummer 34 / 2022

På en post på hemsidan uppmanar kyrkan till strejkbryteri
Jonathan Lange vill se fackligt engagemang i klimatomställningsfrågan