Inrikes #90/2020

Restaurangparterna överens om avtal – men inte innehåll

Löneökningarna innebär inte i praktiken att alla anställda under avtalets löptid kommer att få 1190 kronor högre lön. Detta då lönerna i avtalet, som i många andra avtal, är baserat på individuell lönesättning. Foto: Visita, Fredrik Sandin Carlsson Montage: Arbetaren

Strejken i hotell- och restaurangbranschen ställdes in sedan parterna kommit överens om ett nytt avtal. Parterna är överens om att avtalet följer industriavtalets nivå, men inte om det verkligen innehåller den låglönesatsning som facket varslade om strejk för.

Även hotell- och restaurangbranschens avtalsrörelse blev strejklös. Båda parter säger sig vara jättenöjda med det avtal som fack och arbetsköpare enades om 22:30 på måndagkvällen. I mångt och mycket följer avtalet de avtal som redan tecknats under avtalsrörelsen och industriavtalet. Det är parterna ense om. Men de är inte överens om huruvida avtalet innehåller den låglönesatsning som Hotell- och restaurangfacket varslade om strejk för.

– Den finns inte i vårt avtal, det är ren rak höjning på 5,4 procent på minimilöner och 5,4 procent på utgående löner, säger Torbjörn Granevärn, arbetsköparorganisationen Visitas förhandlingschef till Sveriges Radio, SR.

”Det gör det visst det”, säger hans motpart, Malin Ackholt, ordförande för Hotell- och restaurangfacket.

– Det är klart att vi har en låglönesatsning med. Vi har med oss bra löneökningar och väldigt bra villkorsförändringar för våra medlemmar, även om vi inte uttryckt vår låglönesatsning i kronor och ören, säger hon till Arbetaren.

Avtalets, det så kallade ”gröna avtalet”, generella löneökningar följer, sånär som på knappt 150 kronor, de som inryms i det avtal som tecknats av Handels i slutet av förra veckan. Sammanlagt ska under den 29 månader långa avtalsperioden 1193 kronor avsättas och kunna fördelas från lönepotten på företagen.

I likhet med Handels avtal utgår heller ingen kompensation för de sju månader utan löneökningar som uppstod i samband med att det gamla avtalet förlängdes på grund av coronapandemin i våras. Minimilönen höjs med 102 procent av de generella lönehöjningarna, till skillnad från Handels 90 procent, säger Malin Ackholt.

Löneökningarna innebär inte i praktiken att alla anställda under avtalets löptid kommer att få 1190 kronor högre lön. Detta då lönerna i avtalet, som i många andra avtal, är baserat på individuell lönesättning. I stället samlas lönepåslagen i en pott ur vilken företagen ska dela ut löneförhöjningar baserade på bland annat prestation.

I enlighet med LO-samordningens låglönesatsningsmodell så ska även lönepåslagen för de med löner beräknas som om de hade 26100 kronor i månadslön, och även dessa lönepåslag hamnar alltså i potten.

– Låglönesatsningen är ett system för hur man samlar in pengar, inte hur man fördelar pengar, säger Malin Ackholt.

Vi har ställt krav på låglönesatsning enligt LO:samordningens modell, vi har också krav på väldigt mycket förbättrade allmänna villkor. Det har vi fått.

Malin Ackholt, ordförande för Hotell- och restaurangfacket.

Hur parterna kommer fram till avtalets värde, som i år i industriavtalet sattes på 5,4 procent är en bedömningsfråga där löneökningar och villkorsändringar sammanvägs. Enligt henne spelar det mindre roll hur arbetsköparna nu väljer att presentera det. 

– Vi har ställt krav på låglönesatsning enligt LO:samordningens modell, vi har också krav på väldigt mycket förbättrade allmänna villkor. Det har vi fått. Vi har inte gjort en detaljvärdering av vårt kollektivavtal i kronor och ören, det gör vi aldrig, men vi anser att vårt kollektivavtal inrymmer låglönesatsningen. 

Däremot är parterna ense om att införa det nya pensionsvillkoren som LO-samordningen driver, vilket innebär att arbetsköparen hädanefter betalar in pengar även för personer under 25 år. Men som alltid vägs villkor mot löneökningar och parterna var inte överens om vilka siffror som skulle avgöra hur mycket pensionslösningen är värd. I slutändan belslutades att invänta uppdaterade siffror över antalet under 25 anställda i branschen, vilket innebär att inbetalningarna inleds först vid nästa lönerevision i april 2022. Utfallet kan få effekt på löneökningarnas storlek.

Utöver detta kom parterna även överens om ett stopp för längre användning av den tillfälliga anställningsformen ”enstaka dagar”, ”krafttag mot sexuella trakasserier från tredje man, och ”bättre förutsebarhet i schemaläggning.”

Parterna kommer också att inrätta en grupp för vidare diskussion om hur det individuella lönesystemet ska utvecklas.

Publicerad Uppdaterad

Prenumerera på Arbetarens nyhetsbrev

Box 6507
113 83 Stockholm
Tel: 08-522 456 70 (redaktionen)
[email protected]

Tidningen Arbetaren behandlar dina personuppgifter i enlighet med allmänna dataskyddsförordningen, (EU) 2016/679. Du hittar vår dataskyddspolicy här.

Prenumerationsärenden
Tel: 08-522 456 80
(måndagar kl 10-13)
[email protected]

Organisationsnummer: 556542-8413
Swishnummer för gåvor: 1234 809 984