Utrikes #15/2020

Miljardkostnader för könsstympning

Könsstympning av kvinnor orsakar både mänskligt lidande och stora ekonomiska kostnader för samhället. Foto: Travis Lupick/IPS

Könsstympning orsakar både mänskligt lidande och stora ekonomiska kostnader för samhället. Även om könsstympning praktiseras i mindre utsträckning än tidigare drabbas fortfarande ett stort antal kvinnor och flickor, uppger experter.

Världshälsoorganisationen, WHO, har tagit fram ett verktyg som visar hur stora ekonomiska kostnader som är kopplade till könsstympning.

– Genom att beräkna kostnaderna för kvinnorna och samhället kan vi se att passivitet har ett pris och att satsningar för att bekämpa könsstympning kommer att minska kostnaderna på lång sikt, säger Elizabeth Noble vid WHO.

Kostnader för behandlingar i samband med komplikationer som är en följd av skadorna som uppstår vid könsstympning uppgår till 1,4 miljarder dollar årligen för 27 länder i världen, motsvarande 13,5 miljarder kronor, enligt WHO.

– Tar man hänsyn till befolkningstillväxten kan kostnaderna komma att öka med 50 procent de kommande 30 åren, om könsstympning fortsätter att praktiseras i samma utsträckning. Men om könsstympningen upphör skulle kostnaderna minska med 60 procent, säger Elizabeth Noble.

Man tror att genom att skära bort delar av de yttre könsorganen så kan man kontrollera kvinnans sexualitet och säkerställa att hon förblir oskuld fram tills hon gifter sig.
Alex Munive, Plan International

Plan International uppskattar att 200 miljoner flickor och kvinnor som lever idag har utsatts för någon form av könsstympning.

– Man tror att genom att skära bort delar av de yttre könsorganen så kan man kontrollera kvinnans sexualitet och säkerställa att hon förblir oskuld fram tills hon gifter sig. Det här har allvarliga konsekvenser för flickors sexuella och reproduktiva hälsa och rättigheter, säger Alex Munive vid Plan International.

Direkta effekter kan vara smärta, blödningar och infektioner som i värsta fall kan leda till döden. Långsiktiga effekter kan vara psykologiska trauman, svårigheter vid förlossning, smärtor vid samlag, bildande av cystor, urininkontinens och svårigheter vid menstruation.

Även om könsstympning praktiseras i mindre utsträckning än tidigare är det fortfarande ett stort antal flickor och kvinnor som drabbas, säger Alex Munive.

De som strävar efter förändring måste gå försiktigt fram när man närmar sig samhällen för att ta itu med frågan, framhåller Elizabeth Nobel.

– Man måste ta med i beräkningen att det här är kopplat till traditioner och övertygelser. Det är därför viktigt att söka samarbeten med ledare i lokalsamhället, säger hon.

Publicerad

Prenumerera på Arbetarens nyhetsbrev

Box 6507
113 83 Stockholm
Tel: 08-522 456 70 (redaktionen)
[email protected]

Tidningen Arbetaren behandlar dina personuppgifter i enlighet med allmänna dataskyddsförordningen, (EU) 2016/679. Du hittar vår dataskyddspolicy här.

Prenumerationsärenden
Tel: 08-522 456 80
(måndagar kl 10-13)
[email protected]

Organisationsnummer: 556542-8413
Swishnummer för gåvor: 1234 809 984