Utrikes #98/2019

Klimatförändringar driver på barnäktenskap

En zimbabwisk flicka läser en broschyr som informerar om att flickor ska stanna i skolan och på så sätt stanna utanför barnäktenskap. Foto: Christopher Torchia/ TT

Årligen tvingas tolv miljoner flickor i världen gifta sig redan som barn. Orsakerna är främst socioekonomiska och fenomenet tycks förstärkas när familjer blir ekonomiskt pressade på grund av klimatförändringar.

Stigande temperaturer, mer oberäknelig nederbörd och fler extrema väderfenomen drabbar människor som är beroende av naturresurser för sin försörjning hårt. Klimatförändringar slår direkt mot dem som lever på jordbruk, boskapsuppfödning eller fiske.

FN:s barnfond Unicef belyser i en rapport hur exempelvis Zimbabwe drabbats av fler extrema torkor. I rapporten beskrivs hur pappan Emmanuel tvingas kämpa för att försörja sin familj, och hur detta fick honom att gå med på att i utbyte mot några getter gifta bort sin 15-åriga dotter. Detta eftersom det betydde att familjen fick en mun mindre att mätta samtidigt som den övriga familjen fick tillgång till mer mat.

Även i Kenya uppges det ske en dramatisk uppgång av antalet barnäktenskap i samband med svåra torkor, då stora mängder boskap går förlorade och familjer gifter bort sina döttrar för att kunna ersätta förlorade djur.

Organisationen AMREF Health Africa arbetar med att försöka övertyga föräldrar att inte gå med på att gifta bort sina döttrar för tidigt – med budskapet att en flicka som gått klart skolan och fått ett jobb kommer att kunna bidra med betydligt mer till familjen än några getter kan.

Även i det fattiga Sydsudan gifter många föräldrar bort sina döttrar i utbyte mot boskap.

– Den som erbjuder flest kor får flickan, säger Dorcas Acen, som är expert på jämställdhetsfrågor vid organisationen Care.

Vi vet att Bangladesh och andra länder i Sydasien är bland de hårdast drabbade av klimatförändringar, och sambanden är slående.
Heather Barr vid Human Rights Watch

Även i Sydasien tvingas familjer som drabbas av ekonomiska svårigheter i samband med naturkatastrofer att gifta bort sina döttrar. Heather Barr vid Human Rights Watch, HRW, säger till IPS att klimatförändringarna är ett av skälen till att så många sydasiatiska flickor blir bortgifta innan de hunnit bli 18 år.

– Vi vet att Bangladesh och andra länder i Sydasien är bland de hårdast drabbade av klimatförändringar, och sambanden är slående, säger Heather Barr.

HRW har intervjuat familjer som drabbats av översvämningar, cykloner eller jorderosion. Många av familjerna uppger att de hade svårt med försörjningen redan innan katastrofen slog till och att en överlevnadsmekanism är att minska familjernas storlek genom att gifta bort döttrar.

Färsk statistik från Unicef visar att nästan sex av tio flickor i Bangladesh gifter sig innan de fyllt 18 år, och drygt en av fem innan de fyllt 15 år. Det är en av de högsta siffrorna i världen.

Samtidigt visar Unicefs siffror att barnäktenskapen minskat i världen under det senaste decenniet. Men fortfarande gifts tolv miljoner flickor bort redan som barn varje år på global nivå.

Ett av de globala utvecklingsmålen är att få ett slut på barnäktenskapen innan 2030. Men om inte utvecklingen snabbt kommer igång så riskerar många miljontals flickor att bli bortgifta som barn innan målsättningen ska vara uppnådd.

Heather Barr menar att världens regeringar bör anta handlingsplaner för att minska riskerna för att naturkatastrofer och klimatförändringar ska leda till att fler flickor blir bortgifta.

Samtidigt understryker Heather Barr att en av de främsta underliggande orsakerna till att flickor gifts bort är bristen på jämställdhet och att pojkar ofta värderas högre än flickor.

Publicerad

Prenumerera på Arbetarens nyhetsbrev

Box 6507
113 83 Stockholm
Tel: 08-522 456 70 (redaktionen)
[email protected]

Följ oss på MastodonFölj oss via rss

Tidningen Arbetaren behandlar dina personuppgifter i enlighet med allmänna dataskyddsförordningen, (EU) 2016/679. Du hittar vår dataskyddspolicy här.

Prenumerationsärenden
Tel: 08-522 456 80
(måndagar kl 10-13)
[email protected]

Organisationsnummer: 556542-8413
Swishnummer för gåvor: 1234 809 984

Se kriminella möta blockader

 

Fyll i din mejladress så skickar vi länk till videoreportaget 👇

Klicka här för att stänga