Redaktör vid ritbordet

Arbetarens chefredaktör Toivo Jokkala är, vid sidan av sitt publicistiska uppdrag, verksam som satirtecknare. I en serie återblickar publicerar vi några av hans bilder som tidigare tryckts i andra tidningar – bland annat Ordfront Magasin, Brand, Gaudeamus, Rött och Galago.

Vi lever i en tid där orden är stadda i ständig omdefiniering.

Samtidigt verkar inte sällan ordens klang vara känsligare än deras faktiska innehåll.

Tidigare publicerad i Ordfront Magasin.