Redaktör vid ritbordet

Arbetarens chefredaktör Toivo Jokkala är, vid sidan av sitt publicistiska uppdrag, verksam som satirtecknare. I en serie återblickar publicerar vi några av hans bilder som tidigare tryckts i andra tidningar – bland annat Ordfront Magasin, Brand, Gaudeamus, Rött och Galago.

I perioder är det trendigt bland de ekonomiskt inflytelserika att visa moralisk medvetenhet – så länge det inte inverkar negativt på intäkterna, naturligtvis.

Samtidigt är entreprenör, åtminstone i retoriken, det mest högstående en människa kan bli i vår tid.

Tidigare publicerad i Ordfront Magasin.