Mexiko förlorar stort på klimatförändringarna

Mexiko är ett av de tio länder i världen som drabbas av de största ekonomiska förlusterna kopplade till klimatkatastrofer. Stormar som drabbat landet har orsakat skador för uppemot 46,5 miljarder dollar mellan 1998 och 2017.

Utrikes
Turister vid stränderna i Tulum. Yucatánhalvön i sydöstra Mexiko uppges vara särskilt sårbar för klimatförändringar.
Foto: Emilio Godoy/IPS

Klimatförändringarna utgör ett hot för mer än 50 miljoner människor i Mexiko, enligt en rapport som släpptes i år.

Sammantaget uppges 480 av 2 457 mexikanska kommuner vara särskilt sårbara för klimatförändringar, enligt rapporten från statliga INECC, Instituto Nacional de Ecologia y Cambio Climatico. Särskilt utsatt är Yucatánhalvön i sydöstra Mexiko.

Mellan 2000 och 2019 utfärdades 2 145 varningar för extremväder, katastrofer och kriser, och 93 procent av dessa hade att göra med extrema väderhändelser som orkaner, torka, jordskred och översvämningar.

Enligt regeringens nationella riskatlas har dessa katastrofer lett till 7 700 dödsoffer och fler än 27 miljoner människor har drabbats av förluster.

Det finns också studier som visar att självmordsfrekvensen ökat i USA och Mexiko i samband med högre temperaturer och som även varnar för att antalet självmord kan öka med mellan 9 000 och 40 000 i USA och Mexiko till 2050.