Inrikes #11/2019

Brandmännen: “Vi är inte lokalt rustade”

Under den rekordvarma sommaren 2018 rasade skogsbränder i bland annat Sverige och Grekland. Här bekämpas branden utanför Sala i Dalarna. Foto: Henrik Montgomery/TT

I onsdags överlämnades Skogsbrandsutredningen till regeringen. Den visar att det fanns brister i både beredskap och hantering under sommarens omfattande skogsbränder. "Man har konsekvent skurit ner på resurserna till räddningstjänsten", säger Magnus Sjöholm, ombudsman för Brandmännens riksförbund.

Under förra årets torra och rekordvarma sommar ryckte räddningstjänsten ut till närmare 7 000 bränder runt om i Sverige. Särskilt drabbat var Jämtlands län, Gävleborgs län och Dalarna.

Under hösten har insatserna utvärderats och i onsdags, den 6 februari, överlämnade regeringens särskilda utredare Jan-Åke Björklund sin rapport till regeringen och den nye inrikesministern Mikael Damberg.

Utredningen konstaterar att tidigare insatser skulle ha begränsat bränderna, och att inledningsskedet blev tumultartat. Små kommuner var inte tillräckligt rustade för att bekämpa bränderna.

I dag vet vi att det är så pass stora brister i räddningstjänsten att vi inte klarar av den här typen av olyckor.
Magnus Sjöholm, central ombudsman för Brandmännens riksförbund

Magnus Sjöholm är brandman och central ombudsman på Brandmännens riksförbund. Han välkomnar utredningen, men menar att bristerna i räddningstjänsten uppdagades redan år 2014 då en liknande utredning genomfördes efter skogsbränderna i Västmanland.
– Inte mycket har hänt sedan dess och i dag vet vi att det är så pass stora brister i räddningstjänsten att vi inte klarar av den här typen av olyckor. Hur ska vi lyckas släcka skogsbränder när vi inte ens klarar av vardagsolyckorna i kommunen?

Enligt en undersökning som gjorts av Uppdrag Granskning och som publicerades i januari anser varannan brandman i Sverige att bristande resurser varit en bidragande orsak till skogsbrändernas omfattning.
– Alla bränder är små i början och har man tillräckliga resurser sprids de inte lika fort. Vi är lokalt inte rustade för detta och nästan hela förfarandet i somras har baserats på frivillighet, säger Magnus Sjöholm och fortsätter:
–  Det här är en bransch som de senaste 15 åren har hamnat i nedförsbacke och man har konsekvent skurit ned på förmågan hos räddningstjänsten.

Många deltidsbrandmän har lämnat yrket till följd av dåliga ersättningar och arbetsvillkor.
Magnus Sjöholm, central ombudsman på Brandmännens riksförbund

Brandmännens riksförbund, BRF, larmade långt innan sommarens skogsbränder om en kraftig underbemanning på brandstationer runt om i landet. I dag saknas 2 800 deltidsbrandmän och de senaste 15 åren har antalet heltidsbrandmän minskat med hela 25 procent, enligt BRF.

– Många deltidsbrandmän har lämnat yrket till följd av dåliga ersättningar och arbetsvillkor.

Dessutom finns ett akut behov av utbildning i branschen då närmare 1 500 brandmän saknar formell utbildning.

– Det är både farligt för den enskilde och ett omfattande arbetsmiljöproblem. Räddningstjänsten har jätteproblem. Man har inte ens kunnat träna för att samordna insatserna mellan kommunerna, säger Magnus Sjöholm.

Ett annat problem är bristen på material och skyddsutrustning. Enligt Sjöholm har omkring 230 brandstationer i Sverige i nuläget inte möjlighet att transportera vatten, eftersom att tankbilar saknas.

I Skogsbrandsutredningen föreslås en rad nya lagändringar och ett stort antal rekommendationer ges om hur man ska öka beredskapen i landet inför kommande bränder. Bland annat ska MSB, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, få större befogenheter och mandat att ingripa vid skogsbränder.

Magnus Sjöholm säger att det finns ett glapp mellan riksdagen och regeringen och kommunerna, och att MSB som myndighet i dag har svårt att överblicka räddningstjänstens arbete.

– I dag är räddningstjänstens arbete i huvudsak en kommunal angelägenhet. De behöver resurser; bättre stöd, styrning och kontroll från staten.

Förra året genomförde Brandmännens riksförbund en omfattande enkätundersökning rörande räddningstjänstens operativa förmåga. Hela 90 procent av landets brandstationer deltog i undersökningen och omkring 1 500 brandmän svarade på enkäterna. Rapporten kommer att presenteras senare i vår.

– När vi gick igenom svaren förstod vi att läget var värre än befarat, säger Magnus Sjöholm till Arbetaren.

SKL, Sveriges kommuner och landsting, har under veckan inlett samtal med BRF om att teckna ett kollektivavtal som tar höjd inför liknande krissituationer. Förhandlingarna kommer att pågå under våren och förväntas vara klara till försommaren.

Publicerad Uppdaterad

Prenumerera på Arbetarens nyhetsbrev

Box 6507
113 83 Stockholm
Tel: 08-522 456 70 (redaktionen)
[email protected]

Tidningen Arbetaren behandlar dina personuppgifter i enlighet med allmänna dataskyddsförordningen, (EU) 2016/679. Du hittar vår dataskyddspolicy här.

Prenumerationsärenden
Tel: 08-522 456 80
(måndagar kl 10-13)
[email protected]

Organisationsnummer: 556542-8413
Swishnummer för gåvor: 1234 809 984

Ge bort granskning i jul

Starta en prenumeration – få sex månader att ge bort

 

Klicka här för att stänga rutan