Inrikes #31/2018

Hamnfyran nekas delta i utredning efter olycka

I tisdags skadades flera arbetare vid en allvarlig olycka i Göteborgs Roro-hamn. Hamnfyran kräver nu att få delta i haveriutredningen. Foto: AnnaCarin Isaksson

Det var uteslutande medlemmar i Hamnarbetarförbundet som skadades vid tisdagens olycka i Älvsborgshamnen. Trots det nekas nu förbundets skyddsombud insyn och delaktighet i haveriutredningen.

En person fördes till sjukhus för operation efter en allvarlig olycka i Göteborgs Roro-hamn i tisdags. De skadade var uteslutande medlemmar i Hamnarbetarförbundets avdelning fyra, men förbundet förvägras delaktighet i haveriutredningen.

På onsdagen meddelade företaget att de stängs ute, i enlighet med Sveriges Hamnars nyinförda policy mot Hamnarbetarförbundet.

– Vi kräver nu att våra medlemmar har rätt att ha med sitt skyddsombud i haverituredningen. Det har vi framfört till bolaget, men det säger de nej till, säger Erik Helgeson, från Hamnfyrans styrelse.

Olyckan inträffade när en buss som transporterade personal väjde för att undvika kollision med en terminaltraktor och i stället kolliderade med en stillaståendemaskin. Av de som var ombord på bussen skadades de flesta lindrigt, men en av dem fick föras till sjukhus för operation.

– Det är nog femte olyckan som involverar transportbussar på ett par månader. Men det här är den som inneburit den allvarligaste personskadan. En medlem fick kraftiga sår på armbågen och har fått transplantera hud från låren och hans hand har spruckit mellan pek- och långfingret, säger Erik Helgeson.

Till och med den 30 mars i år har Hamnarbetarförbundet, som enligt egen uppgift organiserar 95 procent av alla anställda i hamnen, bemannat skyddsorganisationen med 16 skyddsombud. Den 1 april avsattes de av företaget med hänvisning till Sveriges Hamnars policy att endast kollektivavtalsbärande fack får utse skyddsombud.

När haveritutredningen kring våra medlemmar som är fysiskt skadade inleds har de företrädare de själva valt inte vara med. Det är surrealistiskt.
Erik Helgeson, hamnarbetare och ledamot i Hamnfyrans styrelse

På onsdagsmorgonen lämnade Hamnfyran in en skriftlig begäran att få ingå i haveriutredningen. Några timmar senare fick de nej, med hänvisning till att det endast tillkom kollektivavtalsbärande fack. I det här fallet Transport, som har 15-talet medlemmar av de omkring 300 anställda.

Enligt Erik Helgeson hade facket lyft frågan vid två gångna månadernas olyckor med transportbussarna om att något måste göras åt situationen.

– Det går inte att säga att om vi inte varit utestängda hade det inte hänt. Men det är en kvardröjande obehaglig känsla att ingen fångar upp säkerhetsfrågorna nu. När haveritutredningen kring våra medlemmar som är fysiskt skadade inleds har de företrädare de själva valt inte vara med. Det är surrealistiskt.

Björn Wånge, vd för Gothenburg Roro Terminal, som driver hamnen vill vara tydlig med att han inte ser någon koppling mellan byte av skyddsorganisation och olyckan. Han bekräftar dock att frågan tidigare har lyfts av Hamnfyrans skyddsombud, men säger att det rör sig om ”tre olyckor på kort tid.”

Vad gäller delaktigheten i utredningen av den senaste och allvarligaste olyckan hänvisar Björn Wånge till Sveriges Hamnars policy.

– Det är inte så att vi mörkar något. Vi har ett avtalsbärande fack där vi har skyddsombud och huvudskyddsombud som vi förhåller oss till. Vi följer de regler och rutiner som gäller. Utredningen sker i skyddskommittén och där ingår de som är utsedda av kollektivavtalsbärande fack, säger han.

Blir det inte märkligt när det fack som representerar en så överväldigande majoritet av arbetsstyrkan inte blir delaktiga?

– Vi informerar om vad som har hänt och efterhand kommer vi fortsätta ha träffar med de som jobbar på schemat. Jag hänger inte upp mig på facktillhörighet. Vi förhåller oss till lag och regler och vår skyddsorganisation.

Publicerad Uppdaterad

Prenumerera på Arbetarens nyhetsbrev

Box 6507
113 83 Stockholm
Tel: 08-522 456 70 (redaktionen)
redaktionen@arbetaren.se

Tidningen Arbetaren behandlar dina personuppgifter i enlighet med allmänna dataskyddsförordningen, (EU) 2016/679. Du hittar vår dataskyddspolicy här.

Prenumerationsärenden
Tel: 08-522 456 80
(måndagar kl 10-13)
prenumeration@arbetaren.se

Organisationsnummer: 556542-8413
Swishnummer för gåvor: 1234 809 984

facebook-grupp

Arbetarens jubileumspodd gigekonomi

Lyssna på vår podd om gigekonomi

Registrera dig på nyhetsbrevet så skickar vi avsnittet till dig

Klicka här för att stänga