Städarbete kan orsaka kronisk lungsjukdom

Att arbeta med städning och renhållning som inbegriper kraftiga rengörningsmedel ökar risken för att drabbas av den obotliga lungsjukdomen KOL. Det visar en omfattande forskningsstudie som följt cirka 55 000 sjuksköterskor under nästan tre decennier.

Inrikes
Sedan tidigare har man vetat att vanliga rengöringsmedel har samband med astma och andra lungsjukdomar, men nu visar en ny stor studie som just avslutats även på samband med KOL.
Foto: Claudio Bresciani/TT

I ett samarbetsprojekt mellan Harvard Medical School i USA och det franska medicinska forskningsinstitutet Inserm har forskare kunnat visa på att de som i arbetet regelbundet använder sig av rengörings- och desinfektionsmedel jämfört med andra löper en ökad risk på mellan 24 och 32 procent att drabbas av den svåra lungsjukdomen KOL – kronisk obstruktiv lungsjukdom.

Forskarna har följt runt 55 000 sjuksköterskor under nästan 30 år. Studien, som inleddes 1989, är den första som visar på ett samband mellan kemikalier i desinficerande rengöringsmedel och KOL.

– Studien visar att det är mycket möjligt att sambandet KOL och rengöringsmedel finns, säger Eva Andersson, överläkare vid Arbets- och miljömedicin i vid Sahlgrenska sjukhuset i Göteborg, till tidningen Arbetsliv.

Eva Andersson säger också att en stor svensk befolkningsstudie som gjordes vid Göteborgs universitet 2008 visar att sjukvårdspersonal som arbetar med städuppgifter även får astma i högre utsträckning än dem som inte gör det.

– Sjuksköterskorna ingick i studien men det var undersköterskor som hade en säkerställd ökad risk. De gjorde också mest rengöringsarbete. Sjuksköterskorna hade inte lika stor risk, säger hon till tidningen.

– I studien hade vi inte KOL som ett utfall, men deltagarna hade den typ av luftvägsbesvär som även KOL ger.