Utrikes #22/2017

Indonesien tar kamp mot barnäktenskap

Enligt Indonesiens statistikmyndighet blir närmare 340 000 flickor under 18 år bortgifta i landet varje år. Foto: Wally Santana/TT

Varje år blir närmare 340 000 indonesiska flickor bortgifta innan de hunnit fylla 18 år. Nu har landets myndigheter vänt sig till unga aktivister för att hitta sätt att förhindra äktenskapen.

Lenny N. Rosalin är biträdande minister vid Indonesiens departement för barn- och kvinnofrågor. Hon berättar att myndigheten har inlett ett samarbete med organisationen Nationella barnforumet för att sprida information om hur för tidiga äktenskap slår mot flickors hälsa, utbildningsmöjligheter och ekonomiska framtid.

Nationella barnforumet finns representerat i stora delar av landet, ned på bynivå, och fungerar som en plattform där barn och ungdomar ges en möjlighet att påverka och delta i olika utvecklingssatsningar.

– Vi arbetar för att ge barnen möjlighet att kunna säga nej till barnäktenskap och för att de ska påverka andra barn att göra detsamma om deras föräldrar vill att de ska gifta sig, säger Lenny N. Rosalin.

Förra året gjorde Indonesiens statistikmyndighet, med stöd av Unicef, en undersökning av hur vanligt det är med barnäktenskap i landet. Den visade att närmare 340 000 flickor under 18 år blir bortgifta varje år.

Siffran tyder på att fenomenet har minskat under de senaste decennierna, men det är samtidigt svårt att få fram exakta uppgifter eftersom många barn i landet saknar födelseattester som kan fastställa deras ålder. Man beräknar att 87 miljoner av landets över 250 miljoner invånare är barn under 18 år.

Nationella barnforumets medlemmar uppmanas att anmäla om de inte lyckas övertala föräldrar att inte tvinga sina barn att gifta sig.

– När vi får in rapporter om att barn är på väg att bli bortgifta med tvång så bjuder vi in lokala religiösa ledare och andra viktiga personer för att övertyga föräldrarna att ställa in bröllopet, berättar Lenny N. Rosalin.

Enligt henne har satsningen gett resultat, men det finns ingen uppskattning om exakt hur många barn som har blivit hjälpta sedan departementet under förra året inledde sin satsning mot barnäktenskap.

– Det står dock klart att barnäktenskap kan förhindras, om vi berättar om riskerna för både barn och föräldrar, säger Lenny N. Rosalin.

Det sorgliga är att föräldrar som själva blev bortgifta som barn har en tendens att göra detsamma med sina egna barn.
Listyowati, ordförande för kvinnoorganisationen Kalyanamitra Foundation

Enligt Indonesiens äktenskapslag från 1974 måste pojkar vara 19 år gamla innan de kan gifta sig, medan åldern för flickor ligger på 16 år. Men den lagen står i strid med en annan lag som slår fast att föräldrar inte får gifta bort sina barn innan de hunnit fylla 18 år. Enligt äktenskapslagen kan dessutom barn under 16 år få ingå äktenskap, om deras föräldrar ansöker och får en särskild dispens.

Budi Wahyuni, biträdande ordförande för Nationella kommissionen mot kvinnovåld, menar att lagen borde ändras och höjas till 21 år, eller åtminstone till 18 år, i enlighet med FN:s barnkonvention.

Det finns många orsaker till varför föräldrar gifter bort sina unga döttrar. Listyowati, som är ordförande för den lokala kvinnoorganisationen Kalyanamitra Foundation, påpekar att många i landet fortfarande anser att en flicka är redo för giftermål när hon har fått sin mens. Dessutom lättar den ekonomiska bördan för många fattiga familjer när en man tar över ansvaret för en flicka.

– Det sorgliga är att föräldrar som själva blev bortgifta som barn har en tendens att göra detsamma med sina egna barn, säger Listyowati.

Barnäktenskap innebär många faror för flickor, däribland en förhöjd risk för mödradödlighet. Många flickor som blir bortgifta slutar dessutom samtidigt skolan.

År 2015 dog 359 kvinnor per 100 000 förlossningar i Indonesien. Enligt landets nationella myndighet för familjeplanering är en stor majoritet av de som dör i barnsäng unga kvinnor som ännu inte har fyllt 20 år.

Landets departement för barn- och kvinnofrågor har även skapat familjecenter i olika delar av landet, där experter erbjuder gratis rådgivning, bland annat om barnäktenskap.

Listyowati vid Kalyanamitra Foundation menar att satsningen på att engagera barn i kampen mot för tidiga äktenskap är mycket bra. Men hon säger att det även krävs en ändrad lagstiftning.

– Satsningen bör följas upp av en lagändring, äktenskapslagen måste slå fast en 18-årsgräns, åtminstone för juridiskt bindande äktenskap.

Lenny N. Rosalin berättar att hennes departement har lämnat in ett sådant förslag.

– Förslaget handlar om två saker: att den lagliga åldern för äktenskap ska höjas till minst 18 år, och att alla undantag som kan bana väg för barnäktenskap ska tas bort, säger hon.

Publicerad

Prenumerera på Arbetarens nyhetsbrev

Box 6507
113 83 Stockholm
Tel: 08-522 456 70 (redaktionen)
redaktionen@arbetaren.se

Tidningen Arbetaren behandlar dina personuppgifter i enlighet med allmänna dataskyddsförordningen, (EU) 2016/679. Du hittar vår dataskyddspolicy här.

Prenumerationsärenden
Tel: 08-522 456 80
(måndagar kl 10-13)
prenumeration@arbetaren.se

Organisationsnummer: 556542-8413
Swishnummer för gåvor: 1234 809 984

facebook-grupp