Ledare

Sveriges Hamnar vill sabba strejkrätten

Hamnarbetarförbundets punktstrejker i Göteborgs containerhamn har utlösts av en konflikt om fackliga rättigheter. Nu vill arbetsköparna inskränka dessa ytterligare. Foto: Adam Ihse/TT

Om fackföreningar utan kollektivavtal fråntogs sin strejkrätt på arbetsplatserna skulle det än tydligare ligga i arbetsköparnas intresse att se till att där fanns lojala motparter att teckna avtal med. Det skulle undergräva all facklig verksamhet.

På senaste tiden har Hamnarbetarförbundet genomfört en rad punktstrejker i Göteborgs containerhamn. Strejkerna har varit en reaktion på vad Hamnarbetarförbundet och dess avdelning 4 menar har utgjort ett systematiskt åsidosättande av fackliga rättigheter hos arbetsköparen, APM Terminals Gothenburg, APMT. Förbundet framhåller bland annat att APMT lagt sig i hur de tillsätter sina förhandlingsdelegationer, utfärdat sanktioner mot fackliga företrädare och åsidosatt semester- och föräldraledighetslagarna. De senaste månaderna har även Hamnarbetarförbundets rätt att utse skyddsombud stått på spel.

Att arbetsköparen APMT avfärdat förbundets krav och verklighetsbeskrivning under konflikten är i sig inte ägnat att förvåna. Företaget uppges därtill till slut ha accepterat fackets erbjudande om opartisk medling.

Men punktstrejkerna har även aktiverat andra, mer anmärkningsvärda reaktioner.

I debattartiklar i Göteborgs-Posten och Sjöfartstidningen har Joakim Ärlund, vd för branschorganisationen Sveriges Hamnar, tagit tillfället i akt att ifrågasätta såväl konflikträtten som föreningsfriheten på svensk arbetsmarknad.

”Strejken avslöjar en lucka i lagstiftningen. Hur det kan vara möjligt att använda strejkvapnet mot en arbetsgivare som redan har kollektivavtal och följer gällande lagstiftning?”, skriver Joakim Ärlund, och passar på att tillägga att arbetstillfällen och i förlängningen hela Sveriges tillväxt står på spel.

Vad Ärlund syftar på är att Sveriges Hamnar tecknat kollektivavtal med Hamnarbetarförbundets konkurrentfack Transport, ett avtal som APMT omfattas av. Att Hamnarbetarförbundets avdelning 4 organiserar arbetare i containerhamnen sedan decennier tillbaka och är i överlägsen majoritet på arbetsplatsen rubbar uppenbarligen inte detta synsätt.

Om de etablerade fackförbunden inte svarade upp mot arbetsköparnas krav skulle dessa snabbt se till att inrätta nya, lydiga fack.

Som flera fackligt aktiva påpekat skulle den modell Sveriges Hamnar förespråkar få långtgående följder om den infördes. Om fackföreningar utan kollektivavtal fråntogs sin strejkrätt på arbetsplatserna skulle det än tydligare ligga i företagens och arbetsköparorganisationernas intresse att se till att där fanns lojala motparter att teckna avtal med. Om de etablerade fackförbunden inte svarade upp mot arbetsköparnas krav skulle dessa snabbt se till att inrätta nya, lydiga fack att teckna sina avtal med, och därmed effektivt annullera all facklig konfliktrisk. Liknande modeller råder redan, i olika former, i flera av de tredje världen-länder som syr våra billiga skjortor.

En skrupelfri arbetsköpares önskedröm, alltså, och något som skulle slå inte bara mot fristående fackförbund som Hamnarbetarförbundet och SAC Syndikalisterna utan i förlängningen mot hela fackföreningsrörelsen.

Utan att inse vad som ytterst ligger i vågskålen har ordföranden för Transport skämt ut sig under konflikten genom att publicera ett uttalande där han tar avstånd från Hamnarbetarförbundets agerande. Där framhåller han bland annat att APMT ”följer reglerna i sin relation med sin juridiska motpart vilket är Transportarbetareförbundet”.

Om APMT och Sveriges Hamnar lyckas desarmera Hamnarbetarförbundet är det inte utifrån en önskan att gynna det ansvarstagande och hedervärda facket Transport, utan för att så långt möjligt avväpna den fackliga motparten.

Utöver det omdömeslösa i att under en pågående arbetskonflikt försöka underminera ett annat fackförbund visar uttalandet på en grundläggande oförståelse för maktförhållandena på arbetsmarknaden. Om APMT och Sveriges Hamnar lyckas desarmera Hamnarbetarförbundet är det inte utifrån en önskan att gynna det ansvarstagande och hedervärda facket Transport, utan för att så långt möjligt avväpna den fackliga motparten, vilket namn den än bär.

Allt stöd till Hamnarbetarförbundets kamp i Göteborgs containerhamn – och skärpt sökljus på alla försök att smygvägen bilda opinion för nedmontering av de fackliga rättigheterna.

Publicerad Uppdaterad

Prenumerera på Arbetarens nyhetsbrev

Box 6507
113 83 Stockholm
Tel: 08-522 456 70 (redaktionen)
[email protected]

Tidningen Arbetaren behandlar dina personuppgifter i enlighet med allmänna dataskyddsförordningen, (EU) 2016/679. Du hittar vår dataskyddspolicy här.

Prenumerationsärenden
Tel: 08-522 456 80
(måndagar kl 10-13)
[email protected]

Organisationsnummer: 556542-8413
Swishnummer för gåvor: 1234 809 984