Litteratur

Om arbetarklassens nationella egoism

Torkil Lauesen i ett möte 1983 med den marxistiska ekonomen Arghiri Emmanuel vars teori om det 'ojämna utbytet' hade stort inflytande på Blekingegadeligan. Foto: Privat

[BOK] Det globale perspektiv Torkil Lauesen Förlag: Nemo, 2016 Mellan 1972 och 1989 tillskansade sig den så kallade Blekingegadeligan många miljoner kronor genom rån av värdetransporter, varuhus och postkontor runt om i Köpenhamn. Pengarna skickades till antikoloniala befrielserörelser. Historien har dokumenterats i böcker som Blekingegadeligan I & II och Rån för revolutionen. Nu har en […]

[BOK] Det globale perspektiv
Torkil Lauesen
Förlag: Nemo, 2016Det globale perspektiv - omslag

Mellan 1972 och 1989 tillskansade sig den så kallade Blekingegadeligan många miljoner kronor genom rån av värdetransporter, varuhus och postkontor runt om i Köpenhamn. Pengarna skickades till antikoloniala befrielserörelser. Historien har dokumenterats i böcker som Blekingegadeligan I & II och Rån för revolutionen.

Nu har en före detta medlem av gruppen, Torkil Lauesen, skrivit boken Det globale perspektiv som givits ut av förlaget Nemo i Danmark. Boken handlar inte om Blekingegadeligans aktiviteter fast innehållet påminner mycket om de politiska analyser och övertygelser som låg bakom dem.

Boken är en studie av imperialismen och det kapitalistiska världssystemet samt av vänsterns möjligheter till politisk förändring.

Det finns många tankar i Det globale perspektiv som liknar de från KAK och M-KA, de marxistiska organisationer som gav upphov till Blekingegadeligan: idén om en delad värld där de rika länderna suger ut de fattiga och där nyckeln till revolutionen ligger hos de förtryckta massorna i det som en gång i tiden kallades för tredje världen och numera för Syd.

Men boken är långt ifrån en återberättelse av gamla ideologiska doktriner. Torkil Lauesen iakttar de stora förändringar kapitalismen har gått igenom: globalisering, nyliberalism, utflyttning av produktion med mera.

Han konstaterar att transnationella aktörer, exempelvis storföretag eller organisationer, så som Världsbanken, i dag har större makt än nationalstatliga institutioner. Världens nuvarande uppdelning beskriver han som en mellan ”producentekonomier” och ”konsumentekonomier”.

Det finns utan tvivel en sanning i Lauesens varning om att en vänsterpolitik som fokuserar för mycket på den nationella arbetarklassens intressen lätt kan svänga till höger.

Torkil Lauesen håller dock fast vid att arbetarklassen i Nord ”drar en fördel av den internationella arbetsdelningen och har inget omedelbart intresse av att förändra det nuvarande systemet”. Påståenden av detta slag må vara provocerande, men det finns utan tvivel en sanning i Lauesens varning om att en vänsterpolitik som fokuserar för mycket på den nationella arbetarklassens intressen lätt kan svänga till höger. Vi kan se sådana tendenser över hela Europa.

I Lauesens analys är också den internationella fackföreningsrörelsen präglad av för mycket nationell egoism. Hans kritik är övertygande, men det är synd att syndikalismen inte nämns med ett enda ord. Som den fackliga rörelse som alltid haft ett konsekvent internationalistiskt perspektiv och som alltid försökt att ”organisera de som inte kan organiseras” förtjänar syndikalismen åtminstone en utvärdering i denna kontext.

Men kanske är det syndikalisternas uppgift att göra den. Eller ännu bättre: att genom sina handlingar bevisa att syndikalismen kan bli en viktig kraft i det globala proletariatets nödvändiga gemensamma kamp.

Trots de komplexa frågeställningar och den tunga politiska ekonomin boken ägnar sig åt är den överraskande lättläst. Språket och stilen är tillgängliga och Lauesen väver ofta in intressanta anekdoter och personliga observationer. Det, tillsammans med det högrelevanta innehållet, gör Det globale perspektiv till en berikande läsning. Och när den kommer på svenska – som förhoppningsvis sker snart – blir den ännu mer lättläst.

Publicerad

Prenumerera på Arbetarens nyhetsbrev

Box 6507
113 83 Stockholm
Tel: 08-522 456 70 (redaktionen)
[email protected]

Tidningen Arbetaren behandlar dina personuppgifter i enlighet med allmänna dataskyddsförordningen, (EU) 2016/679. Du hittar vår dataskyddspolicy här.

Prenumerationsärenden
Tel: 08-522 456 80
(måndagar kl 10-13)
[email protected]

Organisationsnummer: 556542-8413
Swishnummer för gåvor: 1234 809 984

Ge bort granskning i jul

Starta en prenumeration – få sex månader att ge bort

 

Klicka här för att stänga rutan