Utrikes

Tobaksbolagen riktar in sig på fattiga länder

En indisk arbetare röker. Ju fattigare ett land är, desto färre är reglerna för tobaksindustrins marknadsföring, enligt WHO. Foto: Ajit Solanki/TT

Tobaksindustrin satsar dubbelt så mycket på marknadsföring i världens fattiga länder jämfört med i de rika. 80 procent av rökarna lever i låg- eller medelinkomstländer. I tisdags uppmärksammade WHO "Tobaksfria dagen" med budskapet att fler länder bör kräva reklamfria och standardiserade cigarettförpackningar.

I många länder i världen har myndigheterna infört en rad åtgärder för att minska tobaksanvändningen – genom höjda tobaksskatter, åldersgränser för inköp, rökförbud på offentliga platser och förbud mot reklam.

Nu rekommenderar Världshälsoorganisationen, WHO, även världens länder att införa standardiserade cigarettförpackningar som en metod för att minska tobakens skadeverkningar.

Australien är det land som har gått i bräschen för neutrala tobaksförpackningar. Där infördes dessa regler för fem år sedan, och nu har även Storbritannien, Frankrike, Kanada och Nya Zeeland bestämt sig för att följa efter. Även i Norge uppges ett liknande lagförslag vara på väg.

– Vi vet att förpackningarna utformas för att locka till inköp, ofta gentemot en särskild målgrupp som kvinnor eller ungdomar, säger Nicole Hughes, som arbetar med tobaksfrågor vid Nossal Institute for Global Health i Australien.

Hon menar att förpackningarnas utformning är av stor vikt i kampen mot rökningen.

– Det är oerhört viktigt att minska möjligheterna att använda förpackningarna som förmedlare av reklam, säger Nicole Hughes.

Bruket av tobak har minskat i världens rika länder och i Australien har tobaksanvändningen halverats under de senaste 25 åren. I många fattiga länder har dock den utbredda rökningen fortsatt, och i dessa länder är ofta lagstiftningen betydligt svagare.

Enligt WHO är tobaksreklamen betydligt mer utbredd i fattiga länder – och ju fattigare ett land är, desto fler tobaksförsäljare finns det. Detta trots rökningens stora faror.

– Hälften av dem som röker kommer med stor sannolikhet att drabbas av tobaksrelaterade sjukdomar och den andra hälften kommer att dö i dessa sjukdomar, säger Edouard Tursan D’Espaignet, som arbetar med WHO:s satsning mot tobak.

Han menar att forskningen kring tobakens skadeverkningar kan användas som bevis mot tobaksindustrin i länder som vill införa hårdare regler, men han säger att man möter motstånd från branschen.

– Detta handlar om ett fåtal personer som tjänar miljontals dollar på att människor runt om i världen drabbas av försämrad hälsa och för tidig död, säger han.

Arbetet för att införa standardiserade tobaksförpackningar, där även utskrivna hälsovarningar kan ingå, har länge motarbetats av tobaksbolagen.

Edouard Tursan D’Espaignet säger att tobaksindustrin redan 1993 tillsatte en grupp som analyserade vilka effekter en sådan åtgärd skulle ge. Slutsatsen var att det skulle slå hårt mot försäljningen, vilket ledde till att industrin började förbereda sig på att bekämpa sådana förslag även rättsligt.

Så sent som i maj i år avslog en brittisk domstol ett överklagande från tobaksindustrin som vände sig mot införandet av standardiserade förpackningar. Nicole Hughes menar att tobaksbolagen agerar eftersom de inser hur viktig utformningen av förpackningarna är.

– De är livrädda och gör allt de kan för att förhindra införandet av standardiserade förpackningar.

Samtidigt har tobaksindustrin, som domineras av jättarna Philip Morris, British American Tobacco, Imperial och Japan Tobacco International, i allt högre grad börjat inrikta sig på världens låg- och medelinkomstländer.

Vi vet att ju fattigare ett land är, desto färre är reglerna för tobaksindustrins marknadsföring.
Edouard Tursan D’Espaignet, arbetar med WHO:s satsning mot tobak

Närmare 80 procent av världens rökare lever i låg- eller medelinkomstländer. Världsbanken förutspår att dessa länder kommer att drabbas av sju miljoner dödsfall varje år på grund av tobaken år 2030.

Enligt WHO bor 92 procent av världens befolkning i länder där tobaksskatten är lägre än organets egna rekommenderade nivåer. Och trots att rökning är en av världens vanligaste dödsorsaker så går fortfarande bara en bråkdel av det samlade biståndet till världens fattiga nationer till åtgärder för att minska bruket av tobak.

– Vi vet att ju fattigare ett land är, desto färre är reglerna för tobaksindustrins marknadsföring, säger Edouard Tursan D’Espaignet.

Chris Bostic, ordförande för den Washington-baserade organisationen Action for Smoking & Health, menar att det går att göra en positiv tolkning av de processer mot standardiserade förpackningar som nu drivs av tobaksindustrin.

– På sätt och vis är dessa rättsfall ett bra tecken. Tobaksindustrin är oroad för att standardiserade förpackningar allvarligt ska minska deras försäljning, säger Chris Bostic.

Länder som Uruguay, Togo och Namibia har mött problem när de försökt skärpa lagar mot cigarrettreklam då tobaksbolagen har lyckat blockera eller fördröja dessa initiativ genom olika juridiska processer.

I en del länder har det varit svårt att driva igenom hårdare regler mot tobak på grund av korruption eller att länderna varit för beroende av tobaksbolagen – eller att de saknat de resurser som krävs för att bemöta bolagens hot om rättsliga processer.

Samtidigt har forskning visat att höjda tobaksskatter är en mycket effektiv metod för att minska rökningen, och därmed på sikt, ländernas sjukvårdskostnader.

Publicerad Uppdaterad

Prenumerera på Arbetarens nyhetsbrev

Box 6507
113 83 Stockholm
Tel: 08-522 456 70 (redaktionen)
[email protected]

Tidningen Arbetaren behandlar dina personuppgifter i enlighet med allmänna dataskyddsförordningen, (EU) 2016/679. Du hittar vår dataskyddspolicy här.

Prenumerationsärenden
Tel: 08-522 456 80
(måndagar kl 10-13)
[email protected]

Organisationsnummer: 556542-8413
Swishnummer för gåvor: 1234 809 984