”Ett angrepp på alla arbetare i Europa”

Generalstrejk och över 1 miljon människor på gatorna. Den 31 mars krävde franska arbetare och studenter att arbetsministern drar tillbaka förslaget till ny arbetslag. Lagpaketet innehåller ett 30-tal förändringar som alla pekar åt ett håll: lägre löner, sämre villkor och försvagat anställningsskydd. Men kampen mot lagen har bara börjat, skriver Föreningen Greklandsolidaritet.

Debatt
Demonstranter i Paris i går, den 5 april. Facken uppmanar lärare, transportarbetare och andra arbetare att delta i strejker och protester mot förslaget till ny arbetslag som förlänger arbetsveckan och gör det lättare för arbetsköpare att göra sig av med anställda.
Foto: Thibault Camus/TT

Frankrikes nya arbetslag kan komma att innebära att 46-timmarsveckor tillåts och övertidstimmar ger sämre betalt. Det blir lättare för företag att avskeda personal.

De elva timmars vila under dygnets 24 timmar som anställda har rätt till kan nu styckas upp av arbetsköparen. Rätten att slippa hastiga schemaändringar för visstidsanställda tas bort, likaså rätten till ledighet vid naturkatastrofer och vid nära anhörigs sjukdom.

Förslaget ska dock inte bara ses som en rad försämringar av löner och villkor. Det syftar till en grundläggande förskjutning av makt från de anställda till arbetsköparna. I dag ligger ”le code du travail” – arbetslagen – till grund för villkor och löner på den franska arbetsmarknaden.

Till dessa lagar tillkommer avtal på bransch- och företagsnivå. Principen för dessa avtal är att de ska förbättra villkoren för de anställda i förhållande till arbetslagen. Förslaget till ny arbetslag vänder på denna princip. Det blir nu, på en rad centrala områden, möjligt att på lokal nivå förhandla sig till sämre villkor än vad arbetslagen förordar.

Den nya lagen är ett generalangrepp på den franska arbetarklassen. Denna har svarat med generalstrejk och massiva demonstrationer.

I ett brev till politiker skriver de fackföreningar som är motståndare till lagen om varför detta är ett hot mot de anställda:

”Det är på företagsnivå som pressen på de anställda, hotet om att bli av med jobbet är starkast när det gäller att ifrågasätta deras rättigheter och villkor. Denna logik har, i de länder som har infört den (bland annat Spanien och Portugal), lett till en kollaps av de kollektiva förhandlingarna och ökat antalet anställda som inte innefattas av kollektiva avtal.”

Den nya lagen är ett generalangrepp på den franska arbetarklassen. Denna har svarat med generalstrejk och massiva demonstrationer. Protesterna leds av en sammanslutning av fackföreningar, tillsammans med organisationer för universitetsstudenter och gymnasieelever.

Ett angrepp på de franska arbetarnas rättigheter är ett angrepp mot alla arbetare i Europa, och borde bemötas som sådant.

Protesterna den 31 mars har, enligt en färsk opinionsundersökning stöd hos en majoritet av den franska befolkningen. Den 9 april blir en ny ”stor aktionsdag av strejker och demonstrationer”.

Ledningen för protesterna har utlovat fortsatta protestaktioner så länge som lagförslaget inte dras tillbaka i sin helhet.

I länder som Grekland, Spanien och Portugal har arbetsköparna lyckats slå sönder de kollektiva avtalsförhandlingarna. Nu försöker de göra samma sak i Frankrike. Angreppet mot de franska arbetarnas rättigheter är en del av ett generellt angrepp mot alla arbetare i Europa, och borde bemötas som sådant. Detta kan du göra:

– Sprid information om lagen.

– Kräv av din fackförening att den tar ställning mot lagen.

– Skriv under namninsamlingen på loitravail.lol som redan har över en miljon namnunderskrifter.