Kommuner gör otillåtna vinster på hyresgäster

Boverket har granskat de kommunala bostadsbolagens vinstuttag. 2014 överfördes 10 miljoner kronor otillåtet till kommunerna. Men i dagsläget saknas sanktioner mot de bolag som bryter mot lagen.

Inrikes
Flera kommunala bostadsbolag gör olagliga vinstöverföringar till kommunerna – men i dag saknas sanktionsmöjligheter mot dem.
Foto: Jessica Gow/TT

Landets kommuner får varje år begära ut en viss del av vinsten från sina allmännyttiga bostadsbolag. Nu har bostadsbolagens vinstöverföringar för räkenskapsåret 2014 granskats av Boverket, som konstaterar att sex av tio bostadsbolag inte har behövt föra över några pengar alls till sin ägare.

Dock har 98 bolag gjort det och landade på en sammanlagd summa av 229 miljoner kronor, de flesta enligt bestämmelserna. Men 10 miljoner kronor är otillåten överföring, vilket har kritiserats av Hyresgästföreningen som försökt driva frågan rättsligt.

Men i sin granskning konstaterar Boverket att vinstuttagen minskat kraftigt de senaste åren.

– Vi kan konstatera att beloppen minskat från 1,2 miljarder 2013 till 229 miljoner 2014. Det beror på att de tre Stockholmsbolagen inte använt sig av undantagsregeln att man kan föra över hela årets överskott bland annat för bostadsförsörjningsåtgärder som främjar integration, säger Ingrid Birgersson, jurist på Boverket, till Arbetaren.

Enligt Ingrid Birgersson är det ett fåtal bolag som upprepande gånger fört över för mycket – med vissa undantag. Mölndalsbostäder är ett bolag som år efter år har gjort otillåtna överföringar.

Hon konstaterar samtidigt att det i dagsläget inte finns några sanktioner att ta till mot de bolag som bryter mot lagen.

– I förarbetena till lagen sade man att man skulle följa upp hur lagen efterlevdes och senare bedöma om det behövdes sanktionsmöjlighet, säger hon.

Som det nu är har kommunerna en omfattande handlingsfrihet gällande vad som uppskattas som integrationsfrämjande åtgärder, vilket innebär att det juridiskt korrekta och lagstiftningens intention inte måste följas åt. Ingrid Birgersson påpekar att en lagändring kan vara befogad.

– Är det för stora överföringar som sker under fler år kan bolagen på sikt inte upparbeta stabiliteten som var tanken med lagstiftningen, säger hon.