LO-förbundstvist om LAS

IF Metall och Handels egna samtal med arbetsköparna om uppluckringar av LAS skapar splittring inom LO-kollektivet och riskerar att försvaga fackföreningsrörelsen. Det menar sex andra LO-förbund som nu går ut öppet och kritiserar de båda förbundens agerande.

Inrikes
I mars varslade mobiljätten Sony 1 000 anställda i Lund. Om nuvarande turordningsregler förhandlas bort kan arbetsköparna välja fritt vilka arbetare de vill ha kvar.
Foto: Ola Torkelsson/TT

De båda LO-förbunden IF Metall och Handels har inlett samtal med Industriarbetsgivarna, Teknikarbetsgivarna och Svensk Handel om förändringar i LAS, lagen om anställningsskydd. Det har fått sex andra LO-förbund att reagera. Det som oroar är framförallt att de båda förbunden ska förhandla bort turordningsreglerna och under de första åren av en anställning ge arbetsköparna fria händer att säga upp vem de vill utan att motivera varför.

I en gemensam debattartikel i tidningen Arbetet skriver Byggnads, Elektrikerna, Fastighets, Målarna, Pappers och Seko att de ”förutsätter att IF Metall och Handels lägger LAS-samtalen i papperskorgen”. De sex förbunden är kritiska till att de båda förbunden centralt nu vill köra över möjligheten att förhandla lokalt med enskilda arbetsköpare.

– Det är mycket märkligt att IF Metall och Handels ska in och peta i det här innan dammet ens hunnit lägga sig från att förhandlingarna om LAS  mellan PTK och Svenskt Näringsliv bröt samman, säger Matts Jutterström, ordförande för Pappers.

De sex fackförbunden påpekar i sin debattartikel att det bryter mot Sveriges åtagande mot den internationella arbetsorganisationen ILO:s konvention om ”Uppsägning av anställningsavtal på arbetsgivarens initiativ” om IF Metall och Handels förhandlar bort turordningsreglerna. Konvention 158, som ratificerades av Sverige 1983, fastslår att arbetsköparen ska uppge saklig grund i samband med uppsägningar.

– Det värsta är om de hittar på något med turordningen, och det här handlar ju om gigantiska avtalsområden. Vi i Pappers är väldigt kritiska mot den modell, som är praxis i Sydeuropa, där arbetsgivaren kan köpa ut de anställda med en fast summa beräknad utifrån hur många år de varit anställda. Det minskar incitamentet för män­niskor att gå med i en fackförening och försvagar på så vis facken, säger Matts Jutterström.

Men på IF Metall tar man kritiken med ro och menar att inga avtal ännu slutits och att samtalen hur som helst sätts på paus nu under avtalsrörelsen.

– Jag måste säga att jag är lite förvånad, för den här kritiken har de aldrig framfört direkt till oss. Vi har inte gjort det här i hemlighet utan varit helt öppna med det, säger förbundets avtalssekreterare Veli-Pekka Säikkälä.

Han menar att skälet till att de öppnat för samtal med arbetsköparna är att det aldrig kommer att gå att få bukt med missbruket av visstidsantällningar genom lagstiftning utan bara genom partsförhandlingar, och där är IF Metall berett att förhandla om turordningsreglerna i utbyte.

– Det enda sättet är att syna arbetsgivarnas kort och se vad de har att erbjuda. Jag kan ha respekt för att de andra förbunden är oroliga men själv kan jag känna en stor oro för det som händer i riksdagen. Vi har en regering i minoritet och så har vi högerpartierna som tillsammans med Sverigedemokraterna, som är ett arbetarfientligt parti, vill göra allt för att försvaga arbetsrätten.

Matts Jutterström håller med om att något måste göras åt den otrygga anställningsformen allmän visstid som högerregeringen införde 2007. Men att två förbund på eget bevåg inleder samtal som går emot överenskommelsen att samtliga LO-förbund ska vara med på tåget är inte rätt väg, enligt honom.

– Vår ingång är att ska det diskuteras med arbetsgivarna om LAS så är det något som ska tas gemensamt med hela LO-kollektivet, säger han.