”Vi vill göra en bred översyn av hemtjänsten”

Jonatan Fahléns debattartikel förra veckan utmynnar i att jag som borgarråd inte ska ha agerat starkt nog mot tidsregistreringssystemet ParaGå inom hemtjänsten. Men vi har i Stockholms stads nya budget gett i uppdrag att inleda en utredning av ersättningssystemet före hemtjänsten, där ParaGå ingår, innan den 30 juni i år. Det är självklart möjligt att ha synpunkter på den kommunala byråkratin, men snabbare än så är det faktiskt inte möjligt att arbeta, skriver Clara Lindblom, V.

Debatt
Lena Jonsson från Björkhagens hemtjänst hjälper Sven Dahlgren med hans rullator.
Foto: Jan-Åke Eriksson

Jonatan Fahlén skriver i sin debattartikel i förra veckans Arbetaren om Vänsterpartiet och systemet ParaGå, som finns inom hemtjänsten i Stockholm. Det är hårda ord som riktas mot mig i egenskap av nytt äldreborgarråd och ansvarig för hemtjänsten i staden.

Varje dag sedan i oktober, då jag tog över uppdraget, har min utgångpunkt varit att se till att öka de äldres och personalens inflytande över sin egen vardag. Jag har gång på gång deklarerat att hemtjänsten ska förändras. Personalens kompetens ska respekteras och dagarna ska inte utgöras av en jakt på minuter. Att jag, som Jonatan Fahlén påstår, skyller alla missförhållanden inom hemtjänsten på den så kallade LOV:en, Lagen om valfrihet som infördes av den borgerliga alliansen, är helt taget ur luften. 

Vänsterpartiet har en bred kritik mot hemtjänstens organisation i Stockholms stad och den innefattar flera delar. LOV inom hemtjänsten är ett sätt att släppa in fler vinstsyftande företag. ParaGå är en del av det kontrollsystem som byggts upp som en konsekvens av att det numera finns över 200 utförare inom Stockholms stads hemtjänst. Men dessa marknadssystem finns även sedan länge inbyggda i de verksamheter som drivs av kommunen. Allt det håller vi med om. Och det är också därför vi vill göra en bred översyn av hemtjänsten. Vi har en annan vision av hur hemtjänsten ska drivas – och med de system som i dag reglerar hemtjänsten så hjälper det inte att bara omedelbart plocka bort ParaGå. 

Kritiken i Jonatan Fahléns debattartikel utmynnar i att jag inte ska ha agerat starkt nog mot ParaGå. Men ser vi nu till fakta så har vi i Stockholms stads nya budget, som klubbades så nyligen som den 9 december, gett i uppdrag att inleda en utredning av både LOV:en och ersättningssystemet inom hemtjänsten, där ParaGå ingår. Det ska ske före den 30 juni i år. Det är självklart möjligt att ha synpunkter på den kommunala byråkratin, men snabbare än så är det faktiskt inte möjligt att arbeta. Äldreroteln, som har ansvar för äldrefrågorna i Stockholms stad, träffar också dagligen allt ifrån pensionärsorganisationer till aktivistnätverk och fackliga företrädare – bland dessa Södermalms Hemtjänstarbetares Driftsektion och Hemtjänstupproret. 

Och när vi ändå talar om stadens personal kan det i sammanhanget vara värt att påpeka att det nya rödgrönrosa styret genomfört stora förändringar på det personalpolitiska området och fler är att vänta. Vi ska i samarbete med stadens medarbetare och fackliga organisationer ta fram en ny personalpolicy för Stockholm i syfte att bryta med det vi kallar för tystnadens
kultur. 

Vi har drivit igenom personalpolitiska satsningar om rätt till heltid, fasta anställningar som norm och borttagande av delade turer. Vi har också infört vita jobb-modellen där vi vid upphandling ställer krav på villkor som följer kollektivavtalen. Utöver detta genomför vi en jämställdhetssatsning för att höja lönerna i underbetalda kvinnodominerade yrken. Låt det stå tydligt att goda villkor för personalen är oerhört viktigt för oss och vi går från ord till handling.