”USA:s bombningar i Irak är nödvändiga”

”Det verkliga syftet med USA:s nya bombningar av Irak är att säkra amerikanska intressen och stärka den militära kontrollen över Irak”, skrev Sigyn Meder från föreningen IrakSolidaritet på debattplats i förra veckans Arbetaren. Här replikerar Afram Yakoub från Assyriska Riksförbundet.

Debatt
En yazidikvinna och hennes son vilar ut i en park nära gränsen till Turkiet inför ett försök att korsa gränsen. 45 000 yazidier har lyckats fly från bergen där de varit inringade av IS-styrkor.
Foto: Khalid Mohammed/TT

Sigyn Meder och föreningen IrakSolidaritet argumenterar för att stoppa USA:s precisionsbombningar av terrorister tillhörande Islamiska staten (IS). Organisationen menar att USA har en dold agenda med sitt engagemang, vilken sägs vara att gripa in mot den ”lokalt förankrade motståndsrörelsen”. 

Irak är en stat med många problem och utmaningar. Få saker har utvecklats i rätt riktning sedan den amerikanska invasionen år 2003. Det finns ingen vettig person som inte ger USA en stor del av skulden för detta. Men det är viktigt att föra en vettig debatt byggd på fakta för att närma sig en förståelse för vad som sker.

USA inledde sina bombningar mot IS först efter en begäran från den irakiska staten, som i sin tur byggde sin begäran på beslut i ett samstämmigt irakiskt parlament. Inte minst sunnitiska ledare har välkomnat bombningarna. Sunnitiska stamledare har också uttalat sig positivt om att beväpna sig mot terroristerna. Det är få gånger vi har kunnat se alla irakiska komponenter och ledare enade i en fråga såsom vi nu har sett gällande begäran att USA och omvärlden ingriper mot terroristerna. Det irakiska folket har nämligen insett att IS är ett hot mot hela landet. 

Det är tack vare USA:s bombningar som irakisk militär och kurdisk milis har kunnat stoppa och pressa tillbaka terroristerna. Snart är områden som Nineveslätten rensade på IS och assyrierna som tvingats fly för sina liv kommer att kunna återvända.

Assyrierna är förmodligen den folkgrupp som drabbats hårdast sedan 2003. Över två tredjedelar av folkgruppen har tvingats fly landet. Utan ett snabbt ingripande skulle förmodligen de kvarvarande assyrierna vara helt utrensade inom veckor. 

USA och västvärlden har naturligtvis ett eget intresse av att IS inte får växa sig för starkt och hota området. Ingen vill se en terroristorganisation växa, för den skulle utgöra ett hot mot oss alla förr eller senare. 

Det går inte heller att förneka att USA har agerat på olika håll i världen till nackdel för den folkliga viljan. Detta innebär dock inte att USA:s agerande alltid måste tolkas utifrån den aspekten.  I dagens Irak bygger USA:s ingripande helt på en samlad vilja från det irakiska folket. 

Många bedömare menar att den uppkomna situationen hade kunnat undvikas om de olika grupperna i landet samarbetade bättre och delade på makten mer rättvist. Det är svårt att inte hålla med. Föreningen IrakSolidaritet tycks vilja lägga skulden på USA för den interna irakiska svårigheten och oviljan att samarbeta. Det blir svårt att ta till sig föreningens argument när de pekar ut USA som ansvarigt för allting som är fel med Irak. 

Har inte de irakiska politikerna och ledarna för de olika grupperna något ansvar? Har inte den enskilda irakiern ett ansvar att i sitt kvarter, på jobbet och i skolan verka för ett demokratiskt och fredligt samhälle? 

Irak är ett underbart land som behöver allas solidaritet för att utvecklas i rätt riktning och inte onyanserade argument och konspirationer som saknar täckning i verkligheten.