Brasilien: Dagen efter-piller upprör

Brasilien ska hädanefter ge sexbrottsoffer rätt till statlig akutvård och dagen efter-piller. Från kyrkligt håll har protesterna varit många, man fruktar att reformen är ett steg på vägen mot legaliserad abort.

Utrikes
Brasiliens president Dilma Rousseff.
Foto: Felipe Dana/Scanpix

– I de flesta latinamerikanska länder har kyrkan gjort politik av de här frågorna, säger Latinamerikagruppernas ordförande Francisco Contreras.

Brasiliens president Dilma Rousseff har undertecknat en ny lag som ger sexbrottsoffer rätt till akutvård på statliga sjukhus och tillgång till läkemedel som förhindrar oönskade graviditeter, så kallade dagen efter-piller.

Lagen kommer att träda i kraft om 90 dagar. Den nya lagen gäller kvinnor som utsatts för sexuellt våld och berör inte landets lagstiftning om abort. I Brasilien är abort endast tillåtet i undantagsfall, som vid våldtäkt eller när moderns liv är i fara. 

Undertecknandet har föregåtts av hård kritik från katolska kyrkan och andra religiösa grupper som menar att lagen kan vara ett första steg mot en bredare legalisering av abort.

­– I de flesta latinamerikanska länder har kyrkan gjort politik av de här frågorna, och i vissa länder har de lyckats blockera reformer, säger Francisco Contreras, ordförande i Latinamerikagrupperna.

Katolska kyrkan uppmanade president Dilma Rousseff att lägga in veto mot delar av den nya brasilianska lagen, särskilt föreskriften om dagen efter-piller och att våldsutsatta kvinnor ska informeras om rätten till abort. Men enligt Francisco Contreras är detta i Brasilien liksom i andra latinamerikanska länder en samhällsdebatt som kyrkan gradvis håller på att förlora.

– Även i Chile har dagen efter-piller blivit en del av en konflikt mellan kyrkan och politiken, men kyrkan står alltmer isolerad i sin konservativa moraluppfattning. I Uruguay får homosexuella till och med gifta sig numera. Samtidigt är det fortfarande svårt med abortfrågan i hela Latinamerika.

Enligt den brasilianska organisationen Public Security Forum har antalet anmälda våldtäkter ökat i Brasilien med 168 procent de senaste fem åren.