Debatt

”Låt allmännyttan bygga”

För ett vinstdrivande företag är målsättningen att göra vinst. Allmännyttan å sin sida har som uttryckligt syfte att säkerställa bostadsförsörjningen, skriver Ann-Margarethe Livh. Foto: Jessica Gow / SCANPIX

Bostadsbristen ökar och kommer att öka allt hastigare under lång tid framöver. För att lösa bostadsbristen behövs egentligen bara ett tvåpunktsprogram – bygg mycket och bygg billigt. Vi föreslår därför att antalet markanvisningar till de allmännyttiga bostadsbolagen fördubblas, skriver Vänsterpartiets gruppledare i Stockholms stadshus Ann-Margarethe Livh.

Ibland kan man få intrycket att bostadspolitik är det svåraste som finns – alla politiker tycks stå handlingsförlamade inför den marknad som vägrar bygga. För de storstäder som har kommunal mark och starka kommunala bostadsbolag (vilket är i stort sett alla Sveriges storstäder) borde det vara tämligen enkelt. 

Nu har vi haft ett antal år när marknaden fått bestämma hur mycket som ska byggas i Stockholm – är det någon stockholmare som är nöjd med resultatet? För ett vinstdrivande företag är målsättningen att göra vinst. Allmännyttan å sin sida har som uttryckligt syfte att säkerställa bostadsförsörjningen. Även om allmännyttans politiska målsättningar på senare år begränsats med formuleringar som att den ska vara ”affärsmässig”, det vill säga efterlikna ”marknaden”, så är skillnaden mellan dessa målsättningar fortfarande milsvid.

För ett privat bolag spelar det ingen roll i bokslutet om de har sålt en eller tio fastigheter för sammanlagt 5 miljoner – däremot spelar det all roll för dem som behöver någonstans att bo. 

Samtidigt har vi kommunala bostadsbolag med miljardöverskott och all den kompetens och de resurser som krävs för att bygga, men på grund av en ideologisk låsning i alliansens bostadspolitik får bolagen vare sig markanvisningar eller order att sätta spaden i marken. 
 

Bostadsbristen ökar och kommer att öka allt hastigare under lång tid framöver, för just nu byggs det alldeles för lite i Stockholm. Under den senaste mandatperioden har markanvisningar huvudsakligen gått till privata byggare och flera av de planerade bostäderna är tyvärr kvar som ritningar då bostadsbolagen väntar på bättre tider. 

De tre kommunala bolagen i Stockholm har bara fått drygt hälften av de 1 500 markanvisningar som de enligt målsättningarna i alliansens budget ska ha. När markanvisningarna i stället ges till privata bolag ser resultatet inte bra ut. Av de markanvisningar som exploateringsnämnden gjorde mellan åren 2007–2011 har endast 8 procent eller 1 262 av 16 160 lägenheter färdigställts. I dag tar det cirka åtta år i snitt från att en markanvisning sker till det att en bostad står färdig.         

Vi har en bostadskris i Stockholm och då måste ansvariga politiker använda de medel som finns för att se till att få fram fler bostäder. Så enkelt är det. Lyckligtvis så finns också alla medel redan i dag. De medel som Stockholmspolitikerna har är de tre ekonomiskt starka allmännyttiga bostadsbolagen och den mark där bostäder kan byggas. För att lösa bostadsbristen behövs egentligen bara ett tvåpunktsprogram – bygg mycket och bygg billigt (genom att kommunen gör det möjligt). 

Vi föreslår därför att antalet markanvisningarna till de allmännyttiga bostadsbolagen fördubblas – vi måste själva se till att bostadsbyggandet tar fart. 

Vi föreslår även att bolagen får direktiv att snabbt starta byggprocesser samt utlysa tävlingar om att bygga kvalitativt bra bostäder med hyrestak.

Så enkelt kan det vara.

 

Ann-Margarethe Livh är gruppledare för Vänsterpartiet i Stockholms stadshus och vice ordförande i Familjebostäder.

Publicerad Uppdaterad

Prenumerera på Arbetarens nyhetsbrev

Box 6507
113 83 Stockholm
Tel: 08-522 456 70 (redaktionen)
[email protected]

Tidningen Arbetaren behandlar dina personuppgifter i enlighet med allmänna dataskyddsförordningen, (EU) 2016/679. Du hittar vår dataskyddspolicy här.

Prenumerationsärenden
Tel: 08-522 456 80
(måndagar kl 10-13)
[email protected]

Organisationsnummer: 556542-8413
Swishnummer för gåvor: 1234 809 984