Inrikes

Tvångsarbete för socialbidrag

Torkild Strandberg, folkpartistisk ordförande i Landskronas kommunalstyrelse, förespråkar att de som beviljas socialbidrag ska utföra en 30-timmars motprestation i form av kommunpraktik. Foto: Drago Prvulovic/Scanpix

I ny socialtjänstlag gör rege­ringen det lagligt att dra in socialbidraget för dem som inte deltar i kommunens aktivering. Men många kommuner tillämpar redan metoden, trots att den ännu inte är laglig.

Det kan bli lagligt att tvinga alla socialbidragstagare till lövkrattning eller Fas3-liknande förvaring i kommunernas lokaler för att inte få det ekonomiska stödet indraget. Detta är en av följderna av regeringens förslag på ny sociallagstiftning som beslutas av riksdagen i slutet av maj. Ett förslag som får stöd av Socialdemokraterna.

– Vi tror att det är ett klokt beslut. Alla steg som vi kan vidta för att hjälpa folk i arbete är positivt, säger Lena Hallengren, S, vice ordförande i socialutskottet.

Med lagändringen vill regeringen göra den så kallade ”Landskronamodellen” med krav på motprestation i form av ”aktivering” för att beviljas socialbidrag gällande för hela landet. Men förslaget möts av hård kritik från Vänsterpartiet, men även LO.  Med en ökande arbetslöshet och en a-kassa med allt snävare kvalifikationer ökar trycket på socialtjänsten. Många arbetslösa som förr hade fått a-kassa måste i dag i  stället söka socialbidrag.

– Socialarbetare ska jobba med människor med missbruksproblem och utsatta barn, inte sitta och ta hand om folk som är arbetslösa och inte kvalificerat sig för a-kassan, säger Eva Olofsson, V, ledamot i socialutskottet.

Enligt Vänsterpartiet, som motionerat mot regeringens förslag, innebär det en fortsättning på utvecklingen mot att försörjningsstödet blir en sorts sämre a-kassa, ett synsätt som också delas av LO.

– Det lägger problemet att lösa arbetslösheten i knät på de arbetslösa. Det här ska vara ett statligt ansvar, säger LO-ekonomen Anna-Kirsti Löfgren.

Arbetsträning och praktik kan i en del fall leda till jobb, men i flera fall har kommunernas motkrav enbart haft kontrollerande funktion. Arbetaren har tidigare uppmärksammat att flera kommuner tvingat socialbidragstagare till exempelvis parkstädning och slyröjning för att få behålla stödet.

I Landskrona användes de för att flytta möbler och rensa kommunala tjänstemäns trädgårdar. I Skärholmen och Malmö skickades alla socialbidragstagare till jobbcenter där de på egen hand skulle söka jobb. Men varken datorer eller sittplatser räckte till och många hade inte ens fått information om vad de förväntades göra där.

Trots att Socialstyrelsen 2010 konstaterat att det generella kravet på motprestation inte är förenligt med lagen har praktiken funnits i många kommuner i flera år. I Arbetarens enkät i slutet av förra året svarade flera kommuner att de kräver motprestationer av alla social­bidragstagare.

Enligt rådande skrivning i socialtjänstlagen kan personer under 25 år förmås delta i ”kompetens­höjande verksamheter”. För personer över 25 krävs det ”särskilda skäl” för att ett sådant krav ska vara lagligt. Men flera kommuner gör mycket vida tolkningar av vad särskilda skäl innebär. I enkäten svarade exempelvis Stock­holm Stad att alla ”personer som söker eller uppbär bistånd av arbetslöshetsskäl”, föll inom kommunens definition för ”särskilda skäl”.

Men i stället för att anpassa kommunernas verksamhet till ­lagen föreslår regeringen alltså en förändring av lagen.

– Förslaget är en pusselbit i ett system med mindre generös välfärd och lägre skatter, säger Anna-Kirsti Löfgren.

Om riksdagen röstar igenom lagförslaget kommer de nya reglerna att gälla från och med den 1 juli 2013.

Publicerad Uppdaterad

Prenumerera på Arbetarens nyhetsbrev

Box 6507
113 83 Stockholm
Tel: 08-522 456 70 (redaktionen)
[email protected]

Tidningen Arbetaren behandlar dina personuppgifter i enlighet med allmänna dataskyddsförordningen, (EU) 2016/679. Du hittar vår dataskyddspolicy här.

Prenumerationsärenden
Tel: 08-522 456 80
(måndagar kl 10-13)
[email protected]

Organisationsnummer: 556542-8413
Swishnummer för gåvor: 1234 809 984

Arbetarens rojavasamling

PKK – Hjältar, terrorister eller frihetliga utopister?

Prenumerera på nyhetsbrevet och få vår samlade rapportering om kurdisk frihetskamp i inkorgen.

Klicka här för att stänga