”Otrohetstest” – inte våldtäkt

Svea hovrätt anser inte att en man som fört in sina fingrar i en kvinnas underliv mot hennes vilja gjort sig skyldig till sexualbrott. I stället ändras tingsrättens dom från våldtäkt till olaga tvång. Vid ett liknande fall som tagits upp i Göta hovrätt döms förövaren däremot till sexuellt tvång.

Inrikes
Hovrätten ändrade tingsrättens dom från våldtäkt till olaga tvång. Den dömde mannen förklarade att han gjort ett ”otrohetstest”.
Foto: Leif R Jansson / SCANPIX

– Lagen måste skrivas om. Domstolarna måste få kunskap om hur de patriarkala mönstren i samhället ser ut, säger Stina Svensson som är talesperson för Feministiskt initiativ till Arbetaren apropå domen i Svea hovrätt.

Mannen som först dömdes av Attunda tingsrätt för våldtäkt ska under en längre period hotat, ofredat och slagit sin sambo. Han ska även ha slitit av hennes kläder och fört upp sina fingrar i kvinnans underliv efter misstankar om att hon haft samlag med en annan man. Något han själv kallade för ett ”otrohetstest”.

Men enligt Svea hovrätt räckte detta inte för att döma mannen för våldtäkt. I stället skriver de i sin dom, som kom i början av februari, att: ”Det är uppenbart att XX genom sitt handlande har kränkt YY:s sexuella integritet. XX och YY har dock lämnat samstämmiga uppgifter om att syftet med XX agerande var att kontrollera om YY hade ­varit otrogen med en annan man. Det är därmed utrett att XX inte haft något sexuellt syfte med sitt agerande. Hans gärning kan därför inte anses ha haft en sådan sexuell prägel att den är att bedöma som en sexuell handling i brottsbalkens mening. Något ansvar för sexualbrott kan därför inte bli aktuellt.”

I det ändrade domslutet dömer Svea hovrätt därför mannen för olaga tvång till fängelse i ett år och två månader. Något som fått många att reagera.

– Hovrättens dom är naturligtvis helt fel. Det är uppenbart att det handlar om att kränka kvinnans sexualitet, säger advokat Marianne Jargenius, som var kvinnans mål­s­ägandebiträde under rättegången.

Hon anser däremot inte att lagen behöver ändras, men är mycket kritisk till att hovrätten ändrade tingsrättens dom.

– Om inte våldtäkt så kunde de åtminstone dömt honom för någon annan form av sexualbrott, säger Marianne Jargenius.

I ett annat liknande fall dömdes en man av Göta hovrätt den 12 feb­ruari för sexuellt tvång då han på samma sätt sade sig ha velat kontrollera om kvinnan varit otrogen. Där menade rätten att målet haft en påtaglig sexuell prägel. 

Stina Svensson från Feministiskt initiativ tycker att landets domstolar borde få bättre utbildning i makt, kön och sexualitet.

– Det här är ju en ren kunskapsfråga. Vi föreslår därför en samtyckes­lag, som skulle innebära samtycke vid sexuellt umgänge.

Men Feministiskt initiativ tycker också att det måste jobbas utanför lagen med problemen. Bland annat vill de se bättre undervisning bland barn och ungdomar i skolan när det gäller makt och sexualitet.

– Vi måste börja prata om manlighet och varför samhället ser ut som det gör. Män har mer makt på kvinnors bekostnad och gamla pat­riarkala mönster som att kvinnan skulle vara mannens egendom lever kvar, vilket inte minst Svea hovrätts dom om så kallat otrohetstest tyder på, säger Stina Svensson.

Vad tror du Svea hovrätts ändrade domslut kan få för konsekvenser i framtiden?

– Säkert en mängd konsekvenser. Men kvinnor lever redan med de här konsekvenserna i dag. Det handlar om en maktbalans i samhället och det drabbar inte bara kvinnor inom äktenskapet. Mäns våld mot kvinnor är ett samhällsproblem, inte ett särskilt kvinnoproblem.

Enligt Marianne Jargenius kommer målsägandesidan inte att överklaga Svea hovrätts dom. Risken att den brottsutsatta kvinnan då skulle få stå för de fortsatta rättegångskostnaderna anses för stora. Däremot säger hon till Arbetaren att hon hoppas att någon inom hovrätten driver fallet vidare.