Replik: ”Systembolaget har fortfarande ett val”

Gabi Björsson, generalsekreterare Afrikagrupperna, Jarl Keber, ordförande DFSA av SAC och Francisco Contreras, ordförande Latinamerikagrupperna svarar direkt på debattinlägget från Systembolagets CSR-ansvariga.

Vi välkomnar Systembolagets initiativ för bättre arbetsvillkor och dialog med arbetstagare, och kommer att fortsätta att följa arbetet. Gapet mellan utfästelserna i BSCI-koden och verkligheten är enormt och ett stort arbete krävs för att komma tillrätta med missförhållanden inom industrin. För att göra detta möjligt krävs ett väl fungerande samarbete med arbetarnas organisationer.

Arbetstagarnas delaktighet genom ILO är högst indirekt och räcker inte som exempel. Systembolaget kan fortfarande välja att skriva ett globalt ramavtal med det internationella livsmedelsarbetarfacket som komplement till BSCI. Vi är medvetna om att Systembolaget importerar produkter från ett stort antal länder. Men arbetet med koden genomförs som pilotprojekt i två stora exportländer – Chile och Sydafrika. Att stämma av det pilotarbetet med en referensgrupp av lantarbetare i dessa länder skulle vara fullt möjligt och ge viktiga lärdomar inför att vidga koden till resten av världen.

Vi hjälper gärna Systembolaget att sätta upp en sådan referensgrupp.