Inrikes

Skolverket backar

Dan Hansson/Scanpix

Känsliga dokument som förvarats öppet. Tävlingar i vem som kan registrera flest ansökningar på en bestämd tid. Skolverkets handledning av lärarlegitimationer som skötts av bemanningsföretaget Proffice får hård kritik av nuvarande och tidigare anställda.

När Skolverket förra året av regeringen fick i uppdrag att utfärda 180 000 lärarlegitimationer bedöm­de man att personalen inte räckte till. Då valde verket att anlita bemanningsföretaget Proffice. Redan i inledningsfasen märkte företagets anställda att hanteringen hade stora brister. Anställda på Proffice har slagit larm i media om att hanteringen inte är rättssäker. Skolverket inleder nu en utredning.

– Det viktigaste med hela det här arbetet är att allt sker rätts­säkert. Vi måste försäkra oss om att misstagen inte sker vid fler tillfällen och om det har äventyrat kvalitet, säger Niclas Westin, enhetschef på Skolverket.

Niclas Westin, som är ansvarig för den enhet på verket som normalt utfärdar legitimationerna, säger att kravet på rättssäkerhet är det allra viktigaste för enheten. Utredningen kommer att genomföras genom samtal med Proffice ledning samt besök i lokalerna där arbetet utförs. Han säger att verket också kommer att prata med alla handläggare och få deras bild.

Enligt tidigare anställda som gått ut med informationen och anonyma nuvarande medarbetare som hört av sig till Arbetaren växer en bild fram av en allt annat än rättssäker hantering. Dels har dokument förvarats öppet i plastbackar, varav några innehållande ansökningar från lärare med skyddad identitet. Dels har också en tävling anordnats i vilken arbetsgrupp som kunde registrera flest ansök­ningar på kortast tid. Vinnargruppen fick en fika med kex och ost. Vidare ändrades i början av processen direktiven, vilket fått till följd att olika grupper bedömt ärendena olika.

– Så ska myndighetsuppdrag inte handläggas och vi håller på att utreda vad har hänt och har det äventyrat rättssäkerheten är det allvarligt. Det är ju vi som anlitat Proffice och ytterst är ansvaret vårt. Är det som det påstås då måste vi se till att eventuella brister åtgärdas, säger Niclas Westin. 

Men på Proffice delar de inte uppfattningen om en rätts­osäker hantering. Nå­gon tävling känner Maria Uggla, pr-chef på Proffice inte till. 

– Hanteringen har verkligen varit rättssäker. Det är ju själva förutsättningen. Skolverket har utarbetat rutiner som är säkra.

Hon hävdar också att direktiven är klara och att det inte skett någon ojämn handläggning. Dock uppger Skolverket att alla föreskrifter inte var på plats förrän till jul. Att skyddade personuppgifter slängts i papperskorgen känner hon inte till. Däremot bekräftar hon att dokument förvarats i plastbackar på golvet.

– Det ingår i rutinen och är inget konstigt. Dokumenthanteringsrutinen är överenskommen med Skolverket, säger Maria Uggla.

En anonym anställd som hört av sig till Arbetaren ställer sig frågan om det verkligen är lämpligt att lägga ut myndighetsutövning på entreprenad. Men på Skolverket ser man fortfarande inget principiellt problem med upplägget. Niclas Westin vill inte svara på om utredningen kan leda till att avtalet med Proffice sägs upp. Han säger att det var en mer praktiskt möjlig lösning än att anställa handledare direkt. 

– Givet de förutsättningar vi hade då hade vi nog gjort samma sak en gång till. Det finns inget nu som säger att vi kan göra det här i egen regi. De förutsättningar som fanns då är desamma i dag.

Publicerad Uppdaterad

Prenumerera på Arbetarens nyhetsbrev

Box 6507
113 83 Stockholm
Tel: 08-522 456 70 (redaktionen)
redaktionen@arbetaren.se

Tidningen Arbetaren behandlar dina personuppgifter i enlighet med allmänna dataskyddsförordningen, (EU) 2016/679. Du hittar vår dataskyddspolicy här.

Prenumerationsärenden
Tel: 08-522 456 80
(måndagar kl 10-13)
prenumeration@arbetaren.se

Organisationsnummer: 556542-8413
Swishnummer för gåvor: 1234 809 984

facebook-grupp