Inrikes

Fler olyckor med underentreprenörer

Ju fler underentreprenörer på samma bygge desto högre olycksrisk. Det är slutsatsen i en norsk forskningsrapport.

Företagsstrukturen på de flesta moderna svenska byggarbetsplatser är komplicerad med upp till 300 företag inblandade. Under byggets huvudentrepenör döljer sig ofta 30 eller fler underentrepenörer som i sin tur anlitar otaliga företag för att sköta enskilda arbeten. En entrepenör har hand om golvläggningen, en annan innertaken och så vidare. Resultatet blir en styckad arbetsplats. På samma sätt ser det ut i Norge, något som enligt norska forskare leder till ojämlika löner och försämrad arbetsmiljö.

– Det leder till att säkerhetsarbetet blir mer omfattande, hela arbetssituationen blir oöversiktlig, ansvarsförhållandena blir oklara och hela arbetsmiljön sämre, säger rapportförfattaren Finn Örstavik till Byggnadsarbetaren.

I rapporten Sikkerhet i komplekse prosjekter har de norska forskarna granskat fyra projekt inom bygg- och anläggningsbranschen. Samtliga arbetsplatser präglades av många delentrepenörer och hög andel tillfälligt inhyrda arbetare. Forskarna konstaterar att lönerna för likvärdigt arbete skiljer sig avsevärt och att olycksrisken ökar på grund av att säkerhetsarbetet blir svårare att samordna.

Företagens motiv är ekonomiska. Genom den styckade entrepenaden får företagen en ökad flexibilitet att snabbt öka och minska antalet anställda. Men enligt forskarna är den ekonomiska vinningen skenbar eftersom kostnaden för säkerhetsarbetet blir högre.
Och problemen är desamma i Sverige – ojämn lönebild och fler olyckor.

– Min känsla är också att man inte klarar av att hålla ihop byggarbetsplatserna. Det är därför vi får mer olyckor. Jag tycker att det är förkastligt att branschen inte tar tag i det här, säger Tomas Kullberg, arbetsmiljöansvarig på Byggettan.

Tomas Kullberg efterfrågar en liknande forskning på svenska byggen. I dag grundar sig den styckade entrepenaden i ideologi snarare än faktisk ekonomisk fördel. Det gynnar egentligen inte någon av parterna.

– Det drabbar ju företagen ekonomiskt, men det drabbar ju den som utför jobbet fysiskt. Arbetsgivarna försöker smita ifrån sitt ansvar att anställa och jag tror att det kommer att öka.

Publicerad Uppdaterad

Prenumerera på Arbetarens nyhetsbrev

Box 6507
113 83 Stockholm
Tel: 08-522 456 70 (redaktionen)
redaktionen@arbetaren.se

Tidningen Arbetaren behandlar dina personuppgifter i enlighet med allmänna dataskyddsförordningen, (EU) 2016/679. Du hittar vår dataskyddspolicy här.

Prenumerationsärenden
Tel: 08-522 456 80
(måndagar kl 10-13)
prenumeration@arbetaren.se

Organisationsnummer: 556542-8413
Swishnummer för gåvor: 1234 809 984

facebook-grupp