Inrikes

AF förutspår svåra år

Arbetsförmedlingen förutspår två svåra år. 2013 beräknas 420 000 människor vara arbetslösa. Värst drabbas industrin.

Den positiva utveckling som Arbetsförmedlingen såg för sex månader sedan gäller inte längre. I den senaste prognosen, baserad på intervjuer med arbetsköpare i landet, förväntar sig förmedlingen en stigande arbetslöshet under de närmaste två åren. Redan nästa år beräknas 7,9 procent stå utan anställning, 2013 förväntas andelen ha stigit till 8,5, vilket motsvarar cirka 420 000 människor.

Flest jobb kommer industrin att förlora. Innan två år passerat beräknas 23000 jobb ha försvunnit bort. Även om fast personal får förvänta sig uppsägningar är det branschens många visstids- och bemanningsanställda som drabbas först. Anledningen är en försvagad europeisk marknad.

Men enligt Arbetsförmedlingen kommer en försämrad arbetsmarknad också leda till en ökad mängd långtidsarbetslösa.

– Det finns en risk för en ökad strukturellt betingad arbetslöshet. De som har haft svårt att få jobb under en bättre konjunktur får ännu större problem nu när konjunkturen vänder, säger Jens Lotterberg, utredare på Arbetsförmedlingen, till SR.

Från arbetsköparnas svar drar förmedlingen också slutsatsen att några av de grupper som får svårast att hitta nya jobb är funktionshindrade och utlandsfödda.

Publicerad Uppdaterad

Prenumerera på Arbetarens nyhetsbrev

Box 6507
113 83 Stockholm
Tel: 08-522 456 70 (redaktionen)
redaktionen@arbetaren.se

Tidningen Arbetaren behandlar dina personuppgifter i enlighet med allmänna dataskyddsförordningen, (EU) 2016/679. Du hittar vår dataskyddspolicy här.

Prenumerationsärenden
Tel: 08-522 456 80
(måndagar kl 10-13)
prenumeration@arbetaren.se

Organisationsnummer: 556542-8413
Swishnummer för gåvor: 1234 809 984

facebook-grupp