Så fungerar en avtalsrörelse

Avtalskonferenser
De förbund inom LO, TCO och Saco som ska teckna nya kollektivavtal samlas i avtalskonferenser där förbunden fastställer sina krav. Inom LO slås fast vilka krav som ska drivas inom ramen för centralorganisationens samordning – exempelvis satsningar på att höja kvinnors löner – och vilka som ska drivas av de enskilda förbunden.

Tre förbund har valt att ställa sig utanför LO:s samordning: IF Metall, GS och Livs.

Kraven presenteras
Fackföreningarna och deras motparter inom arbetsköparorganisationerna utväxlar avtalskrav. Detta sker som regel några månader innan de befintliga avtalen löper ut.

Förhandlingar
Efter att kraven utväxlats börjar parterna att förhandla. Av tradition är den exportberoende industrin först ut. Det så kallade industriavtalet reglerar förhandlingsgången, men avtalet har en svagare ställning i denna avtalsrörelse sedan LO-förbundet Pappers sagt upp det. Om parterna inte kommer överens träder de så kallade opartiska ordförandena – som utses av de organisationer som ingår i Industriavtalet – in i processen.

Runt 500 000 anställda berörs av industriförhandlingarna.

Konflikt
Om opo inte lyckats medla fram en lösning innan de gällande kollektivavtalen löper ut så upphör fredsplikten, vilket innebär att såväl fack som arbetsköpare har juridisk rätt att ta till stridsåtgärder.

Under avtalsrörelsen 2010 tog Pappers ut tusentals medlemmar i strejk vid flera bruk runt om i landet, medan Elektrikernas genomförde en mindre strejk. De större industriförbunden brukar dock vara mycket restriktiva med stridsåtgärder

Märket
Det första större kollektivavtalet som tecknas brukar kallas för ”märket”, och sätter en slags norm som resten av de avtal som tecknas brukar förhålla sig till vad gäller löneutvecklingen, även om såväl fack som arbetsköpare formellt är fria att driva egna krav utan hänsyn till märket.

I årets avtalsrörelse är dock detta märke mer ifrågasatt än tidigare från fackligt håll. Bland annat av kvinnodominerade Kommunal, som vill kunna ställa högre krav för att minska löneskillnaderna mellan sina egna medlemmar och de mansdominerade förbunden.