xx

Nätverk startar pool för invandrarkvinnor

Högutbildade kvinnor med invandrarbakgrund tillhör den grupp som har svårast att få ett jobb som motsvarar deras kompetens. En ny enkät från den feministiska tankesmedjan Interfem visar att kvinnorna upplever en stark diskriminering. Därför ska Intefem skriva en ”makthandbok” och vill starta en kompetenspool.

Den feministiska tankesmedjan Interfem (se faktaruta) har genomfört en enkät där drygt 170 kvinnor som har invandrat till Sverige för att söka arbete svarar på hur de upplever bemötandet på den svenska arbetsmarknaden. Enkäten visar att 68 procent av kvinnorna upplever att deras etniska bakgrund hindrar dem på den svenska arbetsmarknaden. Den vanligaste kommentaren i enkäten var att språkkraven upplevs som orimliga då kvinnorna söker arbete.

Merparten av kvinnorna uppgav att de upplevt diskriminering på grund av ålder, kön, religiösa eller etniska symboler som till exempel sjal och att detta försvårat deras tillträde till arbetsmarknaden.

Bland de som svarat finns kvinnor med ursprung i Asien, Latinamerika och Afrika som är utbildade och har jobbat som läkare, ingenjörer och kemister i sina hemländer men som fått höra att arbetsgivarna kräver arbetslivserfarenhet i Sverige och att de till fullo behärskar det svenska språket.

Mirtha Osorio, som sammanställt enkäten, är förvånad över att så många högutbildade kvinnor möter så stora svårigheter.
– Samhället kan göra mer för att förbättra situationen. Kvinnorna får exempelvis inte någon större hjälp från arbetsförmedlingen med att skriva ett CV eller veta hur en anställningsintervju går till.

Nyligen fick Interfem 200000 kronor från Ungdomsstyrelsen för att ta fram en ”makthandbok” riktad till arbetssökande kvinnor med invandrarbakgrund. Den har som utgångspunkt att diskriminering är ett strukturellt problem som bland annat uttrycks genom härskartekniker, vilket den ska öka medvetenheten om. Dessutom syftar boken till att ge konkret kunskap om hur det svenska samhället fungerar.

Interfem planerar även att starta en ”kompetenspool” på internet.
– Tanken är att nätpoolen ska hjälpa invandrarkvinnorna att häva svårigheterna, bland annat kontakten med arbetsgivare. Den ska också ge konkret hjälp med att skriva ett korrekt CV och vara en länk till arbetsförmedlingen.

– Interfem anser att arbetsförmedlingen skulle behöva en egen pool för att hjälpa invandrarkvinnor samt få ökad kunskap om utlandsfödda kvinnors situation, säger Mirtha Osorio.

Ingela Söderman, avdelningschef på Arbetsförmedlingen, menar att de främst arbetar med matchning och att ge jobbcoachning.
– I detta ingår att hjälpa de arbetssökande att skriva jobbansökan och gå igenom vad man ska tänka på i en intervjusituation men också hjälp till att hitta en plats.

De arbetssökande som står långt från arbetsmarknaden är prioriterade, påpekar Ingela Söderman: de får träffa en arbetsförmedlare oftare och får också i högre grad ta del av arbetsmarknadsutbildning, praktik och andra insatser.

Hon är inte säker på att en pool för att hjälpa invandrarkvinnor är vad som ger bäst effekt.
– Det beror på vad en pool är. Vi ser i första hand till individens behov och utifrån det försöker vi erbjuda det stöd som behövs för att personen så snabbt som möjligt kan få ett arbete.

Fakta/Interfem
Interfem är en tankesmedja och ett resurscentrum med säte i Uppsala och Stockholm som bildades för drygt två år sedan av yrkesverksamma kvinnor med invandrarbakgrund. Föreningen vänder sig till arbetslösa eller anställda kvinnor med utländsk bakgrund som söker ett permanent eller kvalificerat arbete i Stockholms län.

Sedan starten har Interfem kontaktat myndigheter och kvinnoorganisationer för samarbete, bland annat studieförbundet Sensus. Flera workshops och seminarier arrangeras varje år där kvinnor träffas och utbyter idéer och erfarenheter.

Publicerad Uppdaterad

Prenumerera på Arbetarens nyhetsbrev

Box 6507
113 83 Stockholm
Tel: 08-522 456 70 (redaktionen)
redaktionen@arbetaren.se

Tidningen Arbetaren behandlar dina personuppgifter i enlighet med allmänna dataskyddsförordningen, (EU) 2016/679. Du hittar vår dataskyddspolicy här.

Prenumerationsärenden
Tel: 08-522 456 80
(måndagar kl 10-13)
prenumeration@arbetaren.se

Organisationsnummer: 556542-8413
Swishnummer för gåvor: 1234 809 984

Arbetarens rojavasamling

PKK – Hjältar, terrorister eller frihetliga utopister?

Världen har ögonen på svenskars stöd för PKKs syriska grenar i Rojava. Men hur mycket vet du om PKK, PYD och YPG? Prenumerera på vårt nyhetsbrev nu så får du ett samlat paket av Rojava-rapportering och upplåsta reportage direkt i brevlådan.

Klicka här för att stänga