Inrikes

Aktivister och politiker i debatt om papperslösa

Asylgruppens Maja Sagers inledde med att beskriva flera av de problem som uppstår för den som saknar medborgarskap, till exempel rätten till sitt eget liv. Hon frågade därefter de närvarande aktivisterna och politikerna vilken position som är rimlig att anta i det hårdnande samhällsklimat som nu råder. Den som kämpar för papperslösas rättigheter är tvungen […]

Asylgruppens Maja Sagers inledde med att beskriva flera av de problem som uppstår för den som saknar medborgarskap, till exempel rätten till sitt eget liv. Hon frågade därefter de närvarande aktivisterna och politikerna vilken position som är rimlig att anta i det hårdnande samhällsklimat som nu råder. Den som kämpar för papperslösas rättigheter är tvungen att ta ställning dels mot en socialdemokratisk protektionistisk politik präglad av rädslan för ”de andra”, dels mot en borgerlig politik som endast syftar till upplösningen av arbetsrätten, menade Sager.

Många diskussioner kom att röra arbetskraftsinvandringen och hur situationen nu kan komma att förändras. De fyra borgerliga partierna har lagt ett förslag som syftar till att låta medborgare från länder utanför EU söka arbeta i Sverige under tre månader med ett så kallat arbetssökarvisum.
Vänsterpartiets Anders Neergaard framhöll att det inte finns något progressivt i det borgerliga lagförslaget om arbetskraftsinvandring. Det enda syftet med lagförslaget är att dumpa lönerna och försämra arbetarnas rättigheter. I debatten riktade han sig särskilt mot miljöpartiets Maria Ferm vars parti kommer att ge lagförslaget sitt stöd. Ferm försäkrade att Miljöpartiet ska göra allt som står i deras makt för att förslaget ska bli så bra som möjligt innan det blir lag. Hon menade att partiet kräver att ILO-konventionen, som ger utländsk arbetskraft samma rättigheter som det egna landets arbetare, först måste ratificeras innan miljöpartiet röstar för förslaget.

Utifrån en lång rad exempel från arbetsplatsstrider menade Ruben Tastas-Duque från Skärholmens LS, ett av de LS som i dag organiserar papperslösa, att den borgerliga regeringen gräver sin egen grav. För liksom de papperslösa i Skärholmens LS redan gjort kommer arbetskraftsinvandrarna till Sverige med andra metoder att föra facklig kamp. I exempelvis Peru kastar strejkande arbetare inte gatsten. De kastar dynamitgubbar, sade Tastas-Duque.
Ett femtiotal personer deltog i seminariet som arrangerades av Asylgruppen i Malmö, SAC och tidskriften Mana. Även folkpartiet och LO hade bjudits till seminariedagen men tackade nej.

Publicerad

Prenumerera på Arbetarens nyhetsbrev

Box 6507
113 83 Stockholm
Tel: 08-522 456 70 (redaktionen)
[email protected]

Tidningen Arbetaren behandlar dina personuppgifter i enlighet med allmänna dataskyddsförordningen, (EU) 2016/679. Du hittar vår dataskyddspolicy här.

Prenumerationsärenden
Tel: 08-522 456 80
(måndagar kl 10-13)
[email protected]

Organisationsnummer: 556542-8413
Swishnummer för gåvor: 1234 809 984

Arbetarens rojavasamling

PKK – Hjältar, terrorister eller frihetliga utopister?

Prenumerera på nyhetsbrevet och få vår samlade rapportering om kurdisk frihetskamp i inkorgen.

Klicka här för att stänga