Inrikes

Hyresvärdar höjer hyrorna i smyg

De allmännyttiga hyresvärdarna sätter mycket större hyreshöjningar än motiverat efter stambyte och renovering, påpekar en rapport från Nätverket för hyresgästernas boendetrygghet, NHB. Detta trots att stambyte bör betraktas som vanligt underhåll – vilket ska omfattas av hyran – så länge inte en generell standardhöjning sker. Till det kommer dessutom att bolagens driftskostnader ofta sjunker med […]

De allmännyttiga hyresvärdarna sätter mycket större hyreshöjningar än motiverat efter stambyte och renovering, påpekar en rapport från Nätverket för hyresgästernas boendetrygghet, NHB. Detta trots att stambyte bör betraktas som vanligt underhåll – vilket ska omfattas av hyran – så länge inte en generell standardhöjning sker. Till det kommer dessutom att bolagens driftskostnader ofta sjunker med modernare utrustning.

Många hyresgäster är idag tvungna att flytta efter stambyten, då lägenheterna blir för dyra. Rapporten från NHB visar att ett stambyte med badrumsrenovering täcks av en hyreshöjning på cirka 500 kronor. Ett stambyte med totalrenovering kräver ytterligare 400 kr i månaden i höjning. Trots dessa schablonsiffror visar rapporten på hyresgäster i Stockholms innerstad som fått hyran höjd med mer än 4000 kronor efter renovering.

P-O Brogren, presstalesman på Hyresgästföreningen Stockholm, säger att det handlar om marknadsanpassning.

– I ytterstaden beter sig de kommunala bolagen fullt acceptabelt, åtminstone vad gäller detta. Där får de boende vara med och påverka i vilken omfattning deras lägenheter ska renoveras. I innerstaden, och bland de privata bolagen, finns däremot inget boendeinflytande alls. Där används stambyten med stora medföljande renoveringar som en förevändning att höja hyrorna där efterfrågan är som störst.

Men Hans Pettersson, vd på det kommunala bostadsbolaget Familjebostäder, menar att detta påstående är direkt felaktigt.

– Vi försöker inte driva upp hyrorna. Vårt företag ska ha en självkostnadshyra, inte gå med vinst. Om lägenheterna har ett stort upprustningsbehov så kostar det, och då upplevs de nya hyrorna som höga. I innerstaden är det så att hyrorna är för låga helt enkelt, och när vi vid stambyte gör en fullständig bruksvärdering kan språnget upplevas som mycket stort. Den nya hyran blir för hög eftersom den gamla var för låg.

Det finns i nuläget ytterst få möjligheter för de boende att stoppa eller ifrågasätta föreslagna renoveringar i sina lägenheter.

Hyresgästföreningen har drivit på för att få till stånd en förändring av hyreslagens 18:e paragraf, som reglerar hyresgästernas inflytande. Den eventuella skärpningen kommer dock inte att börja gälla förrän tidigast i juli 2008, förutsatt att den nya regeringen låter utredningen om förslaget fortsätta.

I nuläget har lagen ingen som helst funktion, utan gagnar enbart fastighetsägarna, påpekar P-O Brogren.

– Jag har granskat alla 54 ärenden som gäller oskäliga hyreshöjningar efter renovering, som kommit upp i hovrätten. I alla fall utom ett fick fastighetsägaren rätt. I fallet då hyresgästerna vann var det enbart för att fastighetsägaren själv erkände att han hade gjort fel.

Hyresgästföreningen menar att det är fullt möjligt att genomföra stambyte i ett kök utan att för den skull byta ut all utrustning. Däremot är det svårare i badrummet, där komplikationer med el i våtutrymmen tillkommer.

– Det går utmärkt i de allra flesta fall att renovera varsamt. Det är aldrig motiverat att ta till en firma som går fram som en ångvält över lägenhetsutrustningen.

Publicerad

Prenumerera på Arbetarens nyhetsbrev

Box 6507
113 83 Stockholm
Tel: 08-522 456 70 (redaktionen)
[email protected]

Tidningen Arbetaren behandlar dina personuppgifter i enlighet med allmänna dataskyddsförordningen, (EU) 2016/679. Du hittar vår dataskyddspolicy här.

Prenumerationsärenden
Tel: 08-522 456 80
(måndagar kl 10-13)
[email protected]

Organisationsnummer: 556542-8413
Swishnummer för gåvor: 1234 809 984

Arbetarens rojavasamling

PKK – Hjältar, terrorister eller frihetliga utopister?

Prenumerera på nyhetsbrevet och få vår samlade rapportering om kurdisk frihetskamp i inkorgen.

Klicka här för att stänga