Inrikes

Tjänstemännen drar ifrån

En kvinna tjänade år 2005 i genomsnitt 83 procent av vad en man gjorde, och en arbetare 70 procent av en tjänstemannalön. En arbetarkvinna tjänar bara drygt halva tjänstemannamannens lön. Medan lönegapet mellan män och kvinnor i stort sett står stilla, faktiskt har minskat en aning de senaste åren, ökar lönegapet mellan arbetare och tjänstemän. […]

En kvinna tjänade år 2005 i genomsnitt 83 procent av vad en man gjorde, och en arbetare 70 procent av en tjänstemannalön. En arbetarkvinna tjänar bara drygt halva tjänstemannamannens lön. Medan lönegapet mellan män och kvinnor i stort sett står stilla, faktiskt har minskat en aning de senaste åren, ökar lönegapet mellan arbetare och tjänstemän. År 2005 ökade tjänstemäns löner med 3 procent, arbetares med 2,5 procent. Störst är lönegapet i privat sektor, och särskilt inom tillverkningsindustrin. Där skiljer det 11400 kronor mellan arbetare och tjänstemän.
Dessa skillnader är ändå små om man jämför med toppen i inkomstligan. Börsbolagens direktörer ökade sina löner med omkring 20 procent bara år 2005. Det allra översta inkomstskiktet har dragit ifrån lönemässigt radikalt i flera år – det går numera 28 industriarbetarlöner på en vd-lön.

Lönegapet mellan kvinnor och män är klart större bland tjänstemän än bland arbetare. Bland arbetare tjänar kvinnor 86 procent av männens lön, bland tjänstemän bara 77 procent. Löneskillnaderna är mindre i den offentliga sektorn än i den privata. Bland arbetare i landstingen tjänar kvinnorna faktiskt 1 procent mer än männen.
Till stor del beror löneskillnaden mellan kvinnor och män på att de arbetar inom olika yrken och sektorer med sinsemellan kraftigt varierande löner. Löneskillnaderna inom samma yrken och sektorer är mindre, i genomsnitt tjänar kvinnor då 93 procent av männen.
Det finns ett tydligt samband mellan lönenivå och andel kvinnor i en sektor. Ju fler kvinnor, desto lägre medellön. Bland arbetare är ytterligheterna byggnadssektorn, med bara några få procent kvinnor och en lön 20 procent över snittet, respektive barnomsorgen med 90 procent kvinnor och en lön på 90 procent av snittet. Yrkessegregeringen är störst bland arbetare. Av 19 sektorer sysselsätter inte en enda mindre än 60 procent kvinnor eller män. I samtliga sex kvinnodominerade sektorer är medellönen under genomsnittet för samtliga sektorer. Tjänstemännen är mindre könssegregerade, men tydliga samma samband mellan andel kvinnor och medellön finns även där.

Publicerad

Prenumerera på Arbetarens nyhetsbrev

Box 6507
113 83 Stockholm
Tel: 08-522 456 70 (redaktionen)
[email protected]

Tidningen Arbetaren behandlar dina personuppgifter i enlighet med allmänna dataskyddsförordningen, (EU) 2016/679. Du hittar vår dataskyddspolicy här.

Prenumerationsärenden
Tel: 08-522 456 80
(måndagar kl 10-13)
[email protected]

Organisationsnummer: 556542-8413
Swishnummer för gåvor: 1234 809 984

Arbetarens rojavasamling

PKK – Hjältar, terrorister eller frihetliga utopister?

Prenumerera på nyhetsbrevet och få vår samlade rapportering om kurdisk frihetskamp i inkorgen.

Klicka här för att stänga