Debatt

Bromsklossar ska bort

SAC befinner sig i ett mellantillstånd. Å ena sidan är SAC en facklig serviceorganisation där anställda förhandlar för enskilda medlemmar, och å andra en facklig kamporganisation där lokala enheter verkar kollektivt för medlemmar. Markebo skriver att dagens fackliga reorganisering har sina rötter i Stockholm på 1980-talet. Detta är dock en högst godtycklig tolkning. I realiteten […]

SAC befinner sig i ett mellantillstånd. Å ena sidan är SAC en facklig serviceorganisation där anställda förhandlar för enskilda medlemmar, och å andra en facklig kamporganisation där lokala enheter verkar kollektivt för medlemmar.

Markebo skriver att dagens fackliga reorganisering har sina rötter i Stockholm på 1980-talet. Detta är dock en högst godtycklig tolkning. I realiteten är det dock så att där den fackliga reorganiseringen i dag knappt nått någon vart är just i Stockholm. Samma område som Markebo verkar i som ombudsman. Enligt en central utredning, Ombudsmannautredningen gjord i början av 2006, finns det också ett starkt samband mellan detta faktum och de centralt anställda ombudsmännen vilka anses fungera som bromsklossar och försvåra bildandet av lokala fackliga enheter i sektioner och syndikat. Denna aspekt har ombudsmän ställt sig helt frågande till.

Markebo tar upp flera exempel på motioner som enligt honom leder till centralism, bland annat val till CK. Vad Markebo bortser i från är att det har gått decennier nu som CK inte har fungerat adekvat, vilket till stor del ledde till ett ombudsmannavälde, även det fastslaget i den ovan nämnda utredningen. Detta ombudsmannavälde håller nu på att brytas, för att ersättas med medlemsdemokrati. CK i en annan form är därmed nödvändig. På det sätt motionen är skriven kommer CK att bestå av medlemmar som vill göra något, och bilda den viktiga länken mellan lokal- och centralorganisation, något som med ett undantag helt lyser med sin frånvaro i dag. Den tredje motionen gäller ombudsmännen som i dag väljs på femårsperioder. Denna anställningsform har varit olycklig för organisationen, då den grundade ombudsmannaväldet och förhindrade lokal, facklig verksamhet. Således ska de anställda ombudsmännen begrän

sas till det aktuella behovet och arbeta för att initiera lokal, facklig verksamhet, och anställningarna därmed vara tidsbegränsade styrda av behoven inom organisationen genom organisationens högsta representativa organ, CK.

Den viktigaste motionen på kongressen nämner dock Markebo inte, och det är motionen om central avgiftssänkning. Detta är en nödvändighet för att den fackliga reorganiseringen ska ta ytterligare fart. En central avgiftssänkning skulle leda till en anpassning av SAC till dess rådande situation. Det skulle också leda till en mindre centralorganisation, och således minimera centralismen. Samtidigt skulle det också möjliggöra en lokal avgiftssänkning vilket kan antas leda till fler medlemmar, och större resurser för de lokala, fackliga enheterna att använda i deras fackliga verksamhet.

Detta är att anpassa SAC efter verkligheten och verksamheten med den fackliga reorganiseringen.

Vad Markebo inte verkar vilja förstå är dock att det är handlingen i den fackliga verksamheten som bestämmer organisationen, och inte åsikter och vad som skrivs på en debattsida eller sägs i en talarstol om den.

Publicerad

Prenumerera på Arbetarens nyhetsbrev

Box 6507
113 83 Stockholm
Tel: 08-522 456 70 (redaktionen)
[email protected]

Tidningen Arbetaren behandlar dina personuppgifter i enlighet med allmänna dataskyddsförordningen, (EU) 2016/679. Du hittar vår dataskyddspolicy här.

Prenumerationsärenden
Tel: 08-522 456 80
(måndagar kl 10-13)
[email protected]

Organisationsnummer: 556542-8413
Swishnummer för gåvor: 1234 809 984

Arbetarens rojavasamling

PKK – Hjältar, terrorister eller frihetliga utopister?

Prenumerera på nyhetsbrevet och få vår samlade rapportering om kurdisk frihetskamp i inkorgen.

Klicka här för att stänga