Inrikes

Små a-kassor drabbas hårdast

Regeringens besked om att skattesänkningarna ska finansieras med bland annat högre a-kasseavgift kommer slå extra hårt mot de små a-kassorna. – Våra avgifter kommer troligen att höjas nästan hela vägen upp till taket på 300 kronor. Enligt en preliminär beräkning kan månadsavgiften då bli mellan 360 och 380 kronor, mot ungefär 100 kronor i dag, […]

Regeringens besked om att skattesänkningarna ska finansieras med bland annat högre a-kasseavgift kommer slå extra hårt mot de små a-kassorna.

– Våra avgifter kommer troligen att höjas nästan hela vägen upp till taket på 300 kronor. Enligt en preliminär beräkning kan månadsavgiften då bli mellan 360 och 380 kronor, mot ungefär 100 kronor i dag, säger Michael Ribbenhag, föreståndare för SAC:s a-kassa, SAAK.

Ju större andel av en a-kassas medlemmar som utnyttjar arbetslöshetsförsäkringen, desta större blir ökningen. Det riskerar att leda till färre medlemmar i a-kassa och fack, vilket för en liten a-kassa med stor andel arbetslösa kan bli mycket kännbart.

SAAK har i dag 12 000 medlemmar av vilka 30 procent fick ersättning någon gång under året.

– Nu skiljer det bara 20 kronor mellan olika a-kassors månadsavgifter. Vad händer om det blir 200 kronor? De flesta i SAAK kan byta till en annan a-kassa, eller Alfa-kassan. Om vår avgift höjs med närmare 300 kronor riskerar vi att alla som kan byter, och kvar blir de arbetslösa som inte kan byta. Risken är då att kassan får problem och ett antal a-kassors existens kan vara hotade, Michael Ribbenhag.

Preliminära beräkningar från Arbetslöshetskassornas samorganisation pekar på att 23 kassor kommer att få höja sin avgift med 200–300 kronor i månaden, varav ett tiotal slår i taket på 300 kronors höjning av månadsavgiften.
– Jag ser en klar risk att förslaget inte kan bära sig i praktiken. Om många slutar betala kan den tänkta ökningen av egenfinansieringen minska, säger Michael Ribbenhag.

Tidigare har alliansen talat om att göra medlemskap i a-kassan obligatoriskt för alla som jobbar minst halvtid. Något sådant förslag fanns inte med i budgetförslaget, utan ska utredas.
Utan obligatoriskt medlemskap riskerar kassorna att tappa många medlemmar när avgifterna stiger kraftigt. Å andra sidan finns stora praktiska problem med obligatorisk anslutning: vart ska de som inte väljer någon kassa ska ta vägen, och vems ansvar ska det vara att kontrollera anslutningen?
Michael Ribbenhag tar ett exempel på vad budgetförslaget innebär för en a-kassa som Saak.
– Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen, IAF, har en rekommendation om att alla a-kassor ska ha en ekonomisk buffert som motsvarar tre månaders kostnader. Med förslaget ökar våra kostnader, och ska vi ha en buffert som motsvarar de nya kostnaderna skulle vi behöva ta ut 850 kronor extra per medlem utöver den höjning av månadsavgiften som kommer med de nya reglerna. Och det är bara ett exempel på vad alliansens förslag innebär för oss.

Publicerad

Prenumerera på Arbetarens nyhetsbrev

Box 6507
113 83 Stockholm
Tel: 08-522 456 70 (redaktionen)
[email protected]

Följ oss på MastodonFölj oss via rss

Tidningen Arbetaren behandlar dina personuppgifter i enlighet med allmänna dataskyddsförordningen, (EU) 2016/679. Du hittar vår dataskyddspolicy här.

Prenumerationsärenden
Tel: 08-522 456 80
(måndagar kl 10-13)
[email protected]

Organisationsnummer: 556542-8413
Swishnummer för gåvor: 1234 809 984