Nummer 97 / 2020

Montage med bild på Foodora-bud som cyklar längs en gata, samt bild på skribenten.
Flygfoto över torget framför den argentinska kongressen. Torget är fyllt av demonstranter med skyltar och ballonger.
Electrolux i Mexiko sparkade 99 arbetare som protesterat
Montage av Hamnarbetarförbundets Erik Helgeson och LO:s bemanningsavtal framför en bakgrund av Göteborgs containerhamn
Grafik som visar enkätsvar på frågan "Är det tänkbart att själva ansluta er till las-avtalet?". Nu uppdaterad med GS nej.