Nummer 64 / 2022

Byggarbetare på byggarbetsplats
Amazonas Brasilien
Handelsanställdas förbundskontors fasad på Sveavägen i Stockholm.