Nummer 42 / 2021

Migranter i en överfylld båt på Medelhavet
En kontrollant kollar ett id06-kort, till höger två kort från Nordiska Golv