Sanna Vestin, ordförande i Flyktinggruppernas Riksråd, FARR