Redaktionellt

Vendela Engström och Amalthea Frantz.
Pressmeddelande från Tidningen Arbetarens ägare ATAB.