Rafiqul Islam, IPS

Lokala ursprungsbefolkningar genomför en manifestation med krav på att deras markrättigheter slås fast i distriktet Tangail i Bangladesh.