Micke Fritz och Martin Franzén, Förbundet Arbetarsolidaritet