Lisa Carlsson, Daniel Lindvall, Rebecka Kärde och Fredrik Edin