Debatt #44/2020

”Hög tid att skrota januariavtalets orättvisor”

Den då nybildade regeringen fotograferad på Lejonbacken framför Riksdagshuset i Stockholm i januari 2019. Foto: Jessica Gow/TT

"Vem kan i dag låta marknaden sätta hyror och fördela boyta när just trångboddhet och hemlöshet hör till bovarna i smittodramat? Vem kan ifrågasätta anställningsskydd när osäkra timanställningar tros ha spridit smitta på äldreboenden och permitteringar och varsel drabbar på bred front?" Dags att skrota januariavtalet, skriver Välfärdsalliansen i veckans debattartikel.

Januariavtalet hemsöker åter den politiska dagordningen. Men coronakrisen ställer nu helt andra frågor och borde göra januariavtalet helt överspelat. Vem kan i dag låta marknaden sätta hyror och fördela boyta när just trångboddhet och hemlöshet hör till bovarna i smittodramat?

Vem kan ifrågasätta anställningsskydd när osäkra timanställningar tros ha spridit smitta på äldreboenden och permitteringar och varsel drabbar på bred front? Och vem kan förespråka privat vinstdrift av välfärden när just kaoset av privata utförare förhindrat kraftfull resursfördelning och smittskyddsåtgärder? Ändå tycks ”januaripartierna” hålla fast vid avtalets destruktiva åtgärdspaket.

Rätten till anställningsskydd och trygga arbetsförhållanden är i varslen och konkursernas tid mer akut än någonsin.

Utredningen om fri hyressättning i nyproduktion banar väg för marknadshyror och enorma hyreshöjningar. Lagen om anställningsskydd och dess turordningsregler föreslås luckras upp och på så sätt ge
arbetsgivarna fri sparkningsrätt.

Välfärdsalliansen, som förenar hyresgäster, fackföreningsfolk, välfärdsförsvarare och klimataktivister, kräver ett stopp för denna skadliga politik. Den kan bara genomföras på konfrontationskurs mot den svenska hyresgäströrelsen och bostadsaktivister i hela landet. Rätten till ett gott hem utan trångboddhet, ruinerande hyror och vräkningshot är nu viktigare än någonsin.

Att undergräva las och försvaga anställningsskyddet kan bara genomdrivas då den svenska fackföreningsrörelsen med LO i spetsen krossas. Rätten till anställningsskydd och trygga arbetsförhållanden är i varslen och konkursernas tid mer akut än någonsin.

Rätten till en god vård och omsorg oberoende av ålder, klass och ursprung har sällan framstått tydligare.

Att driva igenom fortsatta privatiseringar och marknadslösningar istället för att åter bygga upp en gemensam välfärd, kan bara ske om man bryter emot personalens, brukarnas och smittskyddets behov. Rätten till en god vård och omsorg oberoende av ålder, klass och ursprung har sällan framstått tydligare.

En politisk tid är slut, en ny har inletts. Där finns inte plats för Januariavtalets destruktiva inslag. Välfärdsalliansen gör gemensam sak med alla som nu drar lärdom av coronakrisen och slår vakt om välfärd, sociala rättigheter och en omställning till ett samhälle i balans med naturen.

Genom folkrörelsearbete och gräsrotsaktivism ska rösterna stärkas för en ny kurs i politiken. Tillsammans med klimatrörelserna vill vi bidra till att återstarta samhället på en grund av jämlik gemenskap och ekologiskt ansvar. Då kan inte ett förlegat Januariavtal få stå hindrande i vägen.

Välfärdsalliansen förbereder så snart pandemin tillåter en kraftfull manifestation med bred uppslutning på gator och torg.

Upp till försvar för välfärd, trygghet och klimaträttvisa
Gör om, gör rätt – skrota Januariavtalets orättvisor

Simon Safari, ordförande Hyresgästföreningen region Stockholm
Karin Åkersten, ordförande Seko Stockholm
Viktor Risling, organisationsansvarig Seko Stockholm
Arne Johansson, Norra Järva stadsdelsråd
Janine OKeffee, klimataktivist
Elin Gauffin, nätverket Rädda hyresrätterna
Peter Emsheimer, nätverket för gemensam välfärd
Håkan Blomqvist, Välfärdsalliansen

Välfärdsalliansen är ett nätverk av Hyresgästföreningen region Stockholm, SekoStockholm, Nätverket Rädda hyresrätterna, Nätverket för gemensam välfärd, Klimataktion, Norra Järva stadsdelsråd mfl

Publicerad Uppdaterad

Prenumerera på Arbetarens nyhetsbrev

Box 6507
113 83 Stockholm
Tel: 08-522 456 70 (redaktionen)
[email protected]

Tidningen Arbetaren behandlar dina personuppgifter i enlighet med allmänna dataskyddsförordningen, (EU) 2016/679. Du hittar vår dataskyddspolicy här.

Prenumerationsärenden
Tel: 08-522 456 80
(måndagar kl 10-13)
[email protected]

Organisationsnummer: 556542-8413
Swishnummer för gåvor: 1234 809 984