Utrikes #15/2020

Nytt mobilspel om att rädda klimatet

Spelare av "Mission 1,5" kommer att ta på sig rollen som klimatpolitiska beslutsfattare som försöker hålla den globala uppvärmningen under 1,5 grader. Bild: UNDP

FN:s nätverk för global utveckling, UNDP, har lanserat ett internet- och mobilbaserat spel för att utbilda fler i klimatåtgärder och koppla samman medborgare med sina regeringar och beslutsfattare.

Cassie Flynn, UNDP:s rådgivare om klimatförändringar, säger att spelmarknaden är enorm – och att målet är att använda den för att ta itu med ett av de största problemen världen står inför.

– En sak som är väldigt viktig för oss är att vi kan nå så många människor som möjligt.

Företaget Playmob som har skapat UNDP:s spel vill använda spelandet för positiv förändring. Jude Ower vid Playmob förklarar att klimatorienterade spel är deras mest populära. Hon menar att världens över 2,7 miljarder spelare kan ha en viktig roll i att driva igenom klimatåtgärder.

Förutom att använda sociala medier så är spel det vanligaste människor använder mobiltelefonen till berättar hon.

– Spel kan användas för att berätta historier och engagera människor.

Målet är att ge 20 miljoner människor världen över möjligheten att göra sina röster hörda och förmedla sina åsikter om vilka åtgärder de vill att deras ledare ska genomföra för att begränsa klimatförändringarna.

Förhoppningen är att kunna ta itu med klyftan som uppstått mellan medborgare och regeringar i kölvattnet av att allmänhetens åsikter kring  klimatfrågan ökat.

I UNDP:s spel ställs frågor om åtgärder för att bekämpa klimatförändringarna. Tre svarsalternativ presenteras varav det svar som ger mest effekt kan ge 1 000 poäng.

– Vi har velat ta till vara lärdomar från spelvärlden och digital teknik. Tillsammans har vi försökt identifiera de olika sätten så att människor kan göra mer än att bara vara åskådare och mottagare av kunskap, säger Achim Steiner, chef för UNDP.

I slutet av spelet uppmanas spelare rösta om viktiga klimatåtgärder. Svaren kommer att analyseras och levereras till länders regeringar som ofta saknar tillförlitlig information om den allmänna opinionen kring klimatåtgärder.

Publicerad Uppdaterad

Prenumerera på Arbetarens nyhetsbrev

Box 6507
113 83 Stockholm
Tel: 08-522 456 70 (redaktionen)
[email protected]

Tidningen Arbetaren behandlar dina personuppgifter i enlighet med allmänna dataskyddsförordningen, (EU) 2016/679. Du hittar vår dataskyddspolicy här.

Prenumerationsärenden
Tel: 08-522 456 80
(måndagar kl 10-13)
[email protected]

Organisationsnummer: 556542-8413
Swishnummer för gåvor: 1234 809 984