Barnarbetares familjer stämmer techjättar

Apple, Google, Microsoft och Tesla. Det är några av de företag som nu stäms i USA för delansvar i barnarbetares brutala arbetsvillkor i gruvor i Kongo-Kinshasa. De utpekade företagen anklagas för att inte ha kontrollerat sina leveranskedjor utan aktivt bidragit till exploateringen.

Utrikes
En koboltgruva utanför Likasi i Kongo 2004. Rättighetsorganisationen International Rights Advocates stämmer nu Apple, Google, Dell, Microsoft och Tesla på uppdrag av föräldrar till 14 stycken barn som dött eller skadats efter att ha arbetat i gruvor i Kongo-Kinshasa.
Foto: TT

Apple, Alphabet, Google, Dell, Microsoft och Tesla stämdes förra veckan i en domstol i Washington. Rättighetsorganisationen International Rights Advocates företräder anhöriga till 14 barn som omkommit eller skadats allvarligt i gruvorna i Kongo-Kinshasa.

Barnen har arbetat med att vaska fram kobolt, en metall som används i många produkter inom olje- och teknikindustrin. Familjerna kräver nu kompensation för bland annat tvångsarbete, bristande övervakning, emotionell stress och lidande, rapporterar The Guardian. Detta är första gången någonsin som tech-företagen stäms som ansvariga för arbetsförhållandena hos sina underleverantörer.

De utpekade företagen anklagas även för att inte ha kontrollerat sina leveranskedjor utan i stället tjänat pengar på exploateringen av barnen. Vissa av företagen hävdar dock att de strävar efter att leva upp till etiska riktlinjer och att de inte haft insyn i leverantörernas verksamhet.

Metallen kobolt finns i miljoner av tech-företagens produkter, i bland annat uppladdningsbara batterier, smartphones och elektriska bilar.